REJON WILEŃSKI

ŁAWARYSZKI:

* 7 lutego w Ławaryskiej Szkole Średniej odbyło się spotkanie absolwentów, którzy ukończyli szkołę w latach 1958, 1968, 1978, 1988, 1998. Gośćmi imprezy byli radni Czesław Olszewski i Teresa Dziemieszko. W ramach spotkania zorganizowano koncert oraz zabawę taneczną.

MIEDNIKI:

* 6 lutego w szkole średniej im. św. Kazimierza odbyła się studniówka. Rozpoczął ją polonez w wykonaniu uczniów. Uczniowie klasy 12 zaprezentowali wesołe widowisko o tym, co może ich spotkać w wojsku. Absolwenci życzyli maturzystom pomyślnych egzaminów.

RZESZA:

* 6 lutego w Szkole Podstawowej w Rzeszy odbyła się tradycyjna studniówka. Uczniowie klasy 10 tańczyli poloneza, przedstawili wesołe obrazki z życia szkolnego. Dziesięcioklasistom składali życzenia młodsi koledzy, wręczając dowcipne dyplomy, prezenty oraz ogromny tort. Przemawiali dyrektor Danuta Rałowiec, ksiądz Vytautas Rudis, wychowawczynie Janina Giedris i Czesława Lachowicz oraz rodzice, życząc udanego złożenia sprawdzianu z wiedzy oraz pomyślności na dalszej drodze życiowej.

Inf. wł.


AWPL szykuje się do wyborów do Europarlamentu

Akcja Wyborcza Polaków na Litwie weźmie udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 9 czerwca tego roku i wystartuje z własną listą kandydatów. Natomiast na wybory prezydenckie (17 maja br.) polska partia swego kandydata nie wystawi.

Podczas rocznej konferencji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, która odbyła się końcu ubiegłego tygodnia w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, Waldemar Tomaszewski, prezes AWPL oświadczył, że partia weźmie aktywny udział w wyborach do Europarlamentu i wystawi własną listę kandydatów. Lider polskiej partii poinformował, że już rozpoczęła się praca organizacyjna i ruszył proces formowania komisji wyborczych. Zadaniem dla partii jest osiągnięcie maksymalnego wyniku w wyborach do Parlamentu Europejskiego. – Głównym zadaniem jest posiadanie swego przedstawiciela w tym najwyższym organie władzy na Starym Kontynencie, a uzyskanie jak najlepszego wyniku w tych wyborach będzie miało też wpływ na finansowanie partii - otwarcie stwierdził Tomaszewski.

Dodał też, że aby utrzymać tendencję wzrostu zaufania i poparcia elektoratu dla AWPL potrzebna jest dogłębna analiza wyników każdych wyborów.

- Wyniki ostatnich wyborów parlamentarnych cieszą, uzyskaliśmy dobry rezultat i gdyby nie 5-procentowy próg wyborczy moglibyśmy mieć pięć mandatów, ale załatwiono nas ustawowo i mamy tylko trzech posłów - skonstatował przewodniczący AWPL. - Do przekroczenia progu wyborczego zabrakło nam sześciu tysięcy głosów, chciałbym jednak zaakcentować, że mamy jeszcze niewykorzystane rezerwy, szczególnie w mieście Wilnie, gdzie potencjalnie Polaków mieszka najwięcej.

Więcej>>>


„...Warszawa przyjechała do nas”

Aby zapoznać się z polską sztuką współczesną, niekoniecznie trzeba jechać do Polski. Wystarczy przyjść do Domu Kultury Polskiej w Wilnie, gdzie od 6 lutego prezentowany jest pokaz prac nieformalnej grupy polskich twórców Via Varsovia. „Od figuracji do abstrakcji” - tak określił wystawę jeden z członków grupy, Zbigniew Nowosadzki. Ekspozycja jest bardzo różnorodna: grafika, rzeźba, malarstwo, ceramika, tkaniny artystyczne.

Via Varsovia – to grupa twórców, która powstała w 1999 roku i jest skupiona wokół warszawskiej Galerii Delfiny, prowadzonej przez Delfinę Krasicką i Annę Alicję Trochim. Via Varsovia doczekała się wielu wystaw w kraju i za granicą. Gościła, między innymi, w Argentynie, na Łotwie, gdzie cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Prezentowane w 2008 roku w Dyneburgu prace warszawskiej grupy artystycznej były włączone w obchody kultury słowiańskiej na Łotwie. Z. Nowosadzki powiedział, że wystawa została entuzjastycznie przyjęta przez publiczność. Wernisaż zgromadził kilkaset osób. Odbywały się interesujące rozmowy i odzew na prace był ogromny. Wyraził nadzieję, że również w Wilnie odbiór będzie szeroki.

Na prezentowaną obecnie ekspozycję w stolicy Litwy składają się prace, które były pokazywane w Dyneburgu oraz dzieła specjalnie dowiezione z Polski na wileńską wystawę. Malarstwo prezentuje Anna Alicja Trochim, Barbara Redlińska, Zbigniew Nowosadzki; grafikę – Janusz Golik; rzeźbę – Teresa Pastuszka-Kowalska, Dariusz Kowalski i Grzegorz Szkopowicz; tkaninę artystyczną – Delfina Krasicka. Via Varsovia do gościnnego udziału w wystawie zaprosiła również Krzysztofa Dzienkiewicza, zajmującego się ceramiką; Krzysztofa Pająka – malarza oraz prof. Stanisława Trzeszczkowskiego uprawiającego tkaninę artystyczną. Artyści tworzą w różnych stylach, nurtach oraz dyscyplinach sztuki. „Jedyne, co nas łączy – to szukanie dialogu z widzem” – powiedział malarz Nowosadzki podczas otwarcia wystawy. Opowiadając o grupie Via Varsovia malarz stwierdził, że w swoich pracach próbują przede wszystkim wyrażać świat, w którym żyjemy. Obca grupie jest postawa neoawangardowa, gdzie widza się obraża, wystawiając przeróżne rzeczy, chociażby włosy wyrwane z ucha. Nie próbują też studiować i naśladować naturę. Obca jest również postawa, by za wszelką cenę pokazywać siebie, co, zdaniem malarza, jest dosyć częste w obecnej sztuce.

Więcej>>>


W rejonie trockim

Wzrosła liczba kradzieży

W ubiegłym tygodniu w Trokach odbyło się spotkanie kierowników Rejonowego Komisariatu Policji z przedstawicielami gmin, wspólnoty miasta Troki, dziennikarzami prasy i telewizji regionalnej. W spotkaniu wzięli udział zast. naczelnika Komisariatu Policji powiatu wileńskiego Sigitas Metelica, prokurator rejonu trockiego Antanas Rauličkis. Nadkomisarz policji rejonu trockiego Nerijus Šiaulys, naczelnik wydziału policji kryminalnej Rolandas Lenkauskas, naczelnik oddziału porządku publicznego Juozas Steckis opowiedzieli zebranym o wynikach działalności policji w rejonie w roku 2008, zapoznali z danymi statystycznymi.

W ubiegłym roku w rejonie zarejestrowano 462 przestępstwa. W 2007 – było ich 403. W r. 2008 dokonano 18 przestępstw ciężkich, o 11 mniej niż w r. 2007. Procent wykrywalności wzrósł do 94,4 proc. W 2008 roku liczba kradzieży wzrosła do 213. W r. 2007 było ich 176, w 2006 – 147. Kradzieże stanowiły 47,4 proc. ogólnej liczby dokonanych przestępstw. Zmniejszył się procent ich wykrywalności, w ubiegłym roku stanowił zaledwie 26,8 proc. (34,1). Wzrosła liczba kradzieży samochodów. W r. 2008 skradziono 46 pojazdów, o 15 więcej niż w r. 2007.

W 2008 roku na terytorium rejonu zanotowano 2976 naruszeń przepisów ruchu drogowego. W 2007 roku – 3254. W 229 wypadkach to jazda w stanie nietrzeźwym. W 526 wypadkach drogowych 80 osób doznało obrażeń, a 9 – zginęło.

W Trokach brakuje parkingów. Na placykach przy domach wielomieszkaniowych można spotkać porzucone samochody, które blokują dojazd w sytuacji pożaru lub innych wypadkach.Funkcjonariusze policji przeprowadzali pracę prewencyjną, w 17 wypadkach porzucone pojazdy usunięto.

Uczestników spotkania poinformowano o pracy prewencyjnej z młodzieżą i niepełnoletnimi, o współpracy Komisariatu Policji z placówkami oświatowymi. Kilka lat temu Landwarów dominował pod względem liczby przestępstw wśród niepełnoletnich. Ostatnio sytuacja znacznie się polepszyła, w ubiegłym roku zarejestrowano 7 wypadków naruszeń prawa. W roku 2007 było ich 14. 67,6 proc. przestępstw dokonanych przez niepełnoletnich – to kradzieże. Dokonuje się ich najczęściej wspólnie z dorosłymi.

Na zakończenie spotkania uczestnikom zorganizowano wycieczkę do Landwarowa, gdzie w odrestaurowanym budynku Komendy Policji zapoznano z warunkami pracy i działalnością funkcjonariuszy w największym mieście rejonu trockiego.

Antoni Pawłowicz


Skojdziskie trojaczki ukończyły rok

Paulina, Sofia, Adrian - tak mają na imię trojaczki, które na początku ubiegłego roku urodziły się w Skojdziszkach.

5 lutego ukończyły właśnie roczek. Z tej okazji mer samorządu rejonu wileńskiego Maria Rekść oraz starosta gminy niemieskiej Włodzimierz Sipowicz odwiedzili młodych rodziców.

Bożena i Władysław Garnegowie przywitali gości w nowo wybudowanym domu, w którym mieszkają dopiero od paru miesięcy. O przestronnym ognisku domowym marzyli od dawna, z myślą o szybko rosnących dzieciach, dla których trzeba dużo przestrzeni do hasania.

Trojaczki są pierwszymi dziećmi państwa Garnegów. O tym, że pod sercem nosi nie jedno, a trzy życia, pani Bożena dowiedziała się będąc w 2 miesiącu ciąży. Wraz z mężem bardzo się ucieszyli na tę niespodziewaną wiadomość. Nie od razu jednak poinformowali swoich rodziców o potrójnym szczęściu, które ich spotkało. A reakcja dziadków była różna! Mama Bożeny była uradowana, ale jednocześnie bardzo się niepokoiła o zdrowie córki i maluchów. Ciąża z trojaczkami to przecież nie lada wyzwanie! Nawet teraz z ogromnym wzruszeniem wspomina o swoich przeżyciach, chociaż od narodzin wnucząt minął już rok. Druga babcia natomiast, gdy została postawiona przed faktem, początkowo nie uwierzyła. Zażartowała nawet: “A może będą nie trojaczki, a czworaczki?”.

Więcej>>>


Rejon solecznicki w kalejdoskopie

Wizyta sąsiadów

3 lutego na zaproszenie mera rejonu solecznickiego Leonarda Talmonta w rejonie solecznickim gościła delegacja samorządu rejonu orańskiego na czele z merem rejonu Vidasem Mikalauskasem. Celem wizyty była prezentacja praktycznych aspektów funkcjonowania samorządu, potencjału kulturalnego i gospodarczego rejonu, wymiana doświadczeń w dziedzinie zarządzania, funkcjonowania placówek oświatowych i socjalnych. W toku spotkania członkowie delegacji spotkali się z przedstawicielami Rady i administracji samorządu solecznickiego, odwiedzili szpital, Dom Polski i Gimnazjum im. S. Rapolionisa w Ejszyszkach, Centrum dla Osób z Zaburzeniami Intelektualnymi, Gimnazja im. J. Śniadeckiego i Tysiąclecia Litwy oraz Szkołę Sztuk Pięknych im. S. Moniuszki w Solecznikach, kompleksy turystyczne w Zubiszkach i Norwiliszkach.

Strażacka statystyka

W pierwszym miesiącu bieżącego roku strażacy rejonu solecznickiego sześciokrotnie wyjeżdżali na wezwania. Jeden z pożarów stał się przyczyną śmierci 58-letniej kobiety. Powodem trzech z sześciu pożarów był niesprawny komin.

Solecznickie zapusty

W niedzielę, 22 lutego, w Solecznikach odbędzie się tradycyjna impreza zapustowa. W świątecznym koncercie wezmą udział zespoły folklorystyczne z Polski, Litwy i Białorusi. Organizatorem święta będzie Centrum Kultury w Solecznikach.

A. K.


<<<Wstecz