10 października - wybory do Sejmu Republiki Litewskiej

Lista kandydatów do Sejmu RL z ramienia AWPL

 1. Waldemar Tomaszewski, 1965 r. ur., wykształcenie wyższe, przewodniczący AWPL, poseł na Sejm RL, prezes Wileńskiego Rejonowego Oddziału ZPL.

 2. Siergiej Dmitrijew, 1959 r. ur., wykształcenie wyższe, poseł na Sejm RL, przewodniczący Związku Rosjan Litwy.

 3. Michał Mackiewicz, 1953 r. ur. wykształcenie wyższe, redaktor naczelny "Magazynu Wileńskiego", prezes Związku Polaków na Litwie, prezes frakcji AWPL w Radzie m. Wilna.

 4. Tatiana Wojejka, 1966 r. ur., wykształcenie wyższe, menedżer ZSA "Dujotekana".

 5. Jan Gabriel Mincewicz, 1938 r. ur., wykształcenie wyższe, poseł na Sejm RL z ramienia AWPL, kierownik zespołu pieśni i tańca "Wileńszczyzna".

 6. Józef Kwiatkowski, 1939 r. ur., wykształcenie wyższe, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich " Macierz Szkolna", radny frakcji AWPL m. Wilna.

 7. Marija Ječiuviene, 1951 r. ur., wykształcenie wyższe, dyrektor ZSA "Mototuras", członek Związku Rosjan Litwy.

 8. Tadeusz Andrzejewski, 1966 r. ur., wykształcenie wyższe, doradca mera samorządu rejonu wileńskiego, redaktor "Tygodnika Wileńszczyzny", członek ZG ZPL.

 9. Nikołaj Worobjow, 1960 r. ur., wykształcenie pomaturalne, członek Kłajpedzkiego Oddziału Związku Rosjan Litwy.

 10. Edward Trusewicz, 1979 r. ur., wykształcenie pomaturalne, sekretarz ZG ZPL, członek frakcji AWPL w samorządzie rejonu trockiego, kierownik artystyczny zespołu "Stare Troki".

 11. Wasilij Fiodorow,1960 r. ur., wykształcenie wyższe, poseł na Sejm RL.

 12. Leonard Talmont, 1956 r. ur., wykształcenie wyższe, mer samorządu rejonu solecznickiego, przewodniczący Solecznickiego Oddziału AWPL, członek ZG ZPL.

 13. Leokadia Poczykowska, 1955 r. ur., wykształcenie wyższe, mer samorządu rejonu wileńskiego, wiceprzewodnicząca AWPL, członek ZG ZPL

 14. Łarisa Dmitrijewa, 1950 r. ur., wykształcenie wyższe, radna z ramienia ZRL w samorządzie m.Wilna, sekretarz ZRL.

 15. Jerzy Utowka, 1956 r. ur., wykształcenie pomaturalne, poseł na Sejm RL z okręgu kłajpedzkiego.

 16. Walentina Aleksandrowa, 1952 r. ur., wykształcenie wyższe, przewodnicząca Kowieńskiego Oddziału ZRL.

 17. Krystyna Zimińska, 1957 r. ur., wykształcenie wyższe, główna finansistka Domu Kultury Polskiej w Wilnie, członek ZPL.

 18. Łarisa Sliesarewa, 1955 r. ur., wykształcenie wyższe, nauczycielka Szkoły Średniej im. F.Skoryny, przewodnicząca Towarzystwa Mniejszości Białoruskiej.

 19. Zbigniew Jedziński, 1959 r. ur., wykształcenie wyższe, dyrektor ZSA "Velga Vilnius", prezes Święciańskiego Oddziału AWPL i frakcji AWPL w samorządzie, członek ZPL.

 20. Henryk Jankowski, 1940 r. ur., wykształcenie wyższe, wicemer samorządu rejonu trockiego, doktor nauk biologicznych, prezes Trockiego Oddziału AWPL, członek Zarządu ZPL Oddziału Trockiego.

 21. Aleksandr Barwionow, 1954 r. ur., wykształcenie wyższe, dyrektor Kłajpedzkiej Szkoły Średniej im M. Gorkiego, członek ZRL.

 22. Bolesław Daszkiewicz, 1948 r. ur., wykształcenie wyższe, dyrektor administracji samorządu rejonu solecznickiego, wiceprezes Solecznickiego Oddziału AWPL, członek Rady Naczelnej AWPL, członek ZPL.

 23. Nikolaj Mananikow, 1956 r. ur., wykształcenie wyższe, wicedyrektor ZSA "Ukralita Biznis", przewodniczący organizacji społecznej "Russkij Dom".

 24. Stefan Świetlikowski, 1939 r. ur., wykształcenie wyższe, p. o. dyrektora administracji samorządu rejonu wileńskiego, członek prezydium oddziału AWPL, członek ZG ZPL, wiceprezes Wileńskiego Rejonowego Oddziału ZPL.

 25. Zdzisław Palewicz, 1961 r. ur., wykształcenie wyższe, wicemer samorządu rejonu solecznickiego, prezes Solecznickiego Rejonowego Oddziału ZPL, członek prezydium rejonowego oddziału AWPL.

 26. Nikołaj Szałkowskij, 1959 r. ur., wykształcenie wyższe, pomocnik posła na Sejm, skarbnik ZRL.

 27. Teresa Paramonowa, 1939 r. ur., wykształcenie wyższe, wicemer samorządu rejonu wileńskiego, członek prezydium Oddziału Rejonu Wileńskiego AWPL, członek ZG i Zarządu rejonowego ZPL, prezes koła AWPL w Rudominie.

 28. Jan Sinicki, 1949 r. ur., wykształcenie wyższe, wicemer rejonu wileńskiego, członek prezydium Oddziału Rejonu Wileńskiego AWPL, członek ZG i Zarządu rejonowego ZPL.

 29. Franciszek Żeromski, 1949 r. ur., wykształcenie wyższe, dyrektor Szkoły Średniej im. H. Sienkiewicza w Landwarowie, członek rejonowego prezydium AWPL, członek ZG ZPL, prezes koła ZPL m. Landwarów.

 30. Paweł Bielik, 1971 r. ur., wykształcenie wyższe, członek ZRL, założyciel organizacji społecznej "Młodzież rosyjska".

 31. Józef Rybak, 1960 r. ur., wykształcenie wyższe, wicedyrektor administracji rejonu solecznickiego, członek prezydium AWPL rejonu.

 32. Iwan Stasewicz, 1949 r. ur., wykształcenie wyższe, dyrektor spółki "Livoro", przewodniczący Oddziału ZRL w Kłajpedzie.

 33. Maria Rekść, 1956 r. ur., wykształcenie pomaturalne, pomocnik posła na Sejm RL, prezes frakcji AWPL w samorządzie rejonu wileńskiego, członek Rady Naczelnej AWPL, członek Zarządu Rejonowego Oddziału ZPL.

 34. Władimir Kudin, 1956 r. ur., wykształcenie wyższe, dyrektor ZSA "Geja", członek Zarządu ZRL w Visaginasie.

 35. Tadeusz Ławrynowicz, 1959 r. ur., wykształcenie wyższe, menedżer ZSA "Vilniaus autobusai", prezes AWPL Oddziału m.Wilna, członek Zarządu Oddziału ZPL m. Wilna.

 36. Irena Narkiewicz, 1960 r. ur., wykształcenie wyższe, wicedyrektor administracji samorządu rejonu trockiego, członek Rady Naczelnej AWPL, członek ZPL.

 37. Anna Lewszunowa, 1955 r. ur., wykształcenie wyższe, członek ZRL.

 38. Jerzy Barkowski, 1966 r. ur., wykształcenie wyższe, dyrektor ZSA "Olkusjana", radny z ramienia AWPL samorządu rejonu solecznickiego, członek ZPL.

 39. Tatiana Wiszniewskaja, 1952 r. ur., wykształcenie wyższe, nauczycielka Szkoły Średniej Nr.1 w Podbrodziu, członek ZRL.

 40. Tadeusz Tuczkowski, 1955 r. ur., wykształcenie wyższe, lekarz chirurg szpitala w Trokach, radny z ramienia AWPL w samorządzie rejonu trockiego, prezes koła ZPL w Trokach.

 41. Jurij Koniew, 1945 r. ur., wykształcenie wyższe, pracownik SA "Jonavos grudai', wiceprzewodniczący Kowieńskiego Oddziału ZRL.

 42. Wanda Czudotworowa, 1948 r. ur., wykształcenie wyższe, dyrektor polskiej szkoły przedszkola "Źródełko" w Wilnie.

 43. Mieczyslaw Palewicz, 1960 r. ur., wykształcenie wyższe, kierownik działu handlowego Instytucji Publicznej "Vilnvarsa", członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych "Litpolinva", członek Zarządu Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

 44. Tatiana Strokun, 1957 r. ur., wykształcenie wyższe, radna z ramienia ZRL samorządu m. Visaginas, właścicielka spółki "Venera ir Merkurijus", przewodnicząca ZRL w Visaginasie.

 45. Marian Grydziuszko, 1968 r. ur., wykształcenie wyższe, wicedyrektor ZSA "Lietaus pasiuntiniai", prezes Oddziału Szyrwinskiego AWPL, członek Rady Naczelnej AWPL.

 46. Edyta Wałujewicz, 1978 r. ur., wykształcenie wyższe, nauczycielka Szkoły Średniej Nr.1 w Podbrodziu, członek AWPL , prezes Święciańskiego Rejonowego Oddziału ZPL.

 47. Ela Kanaite, 1962 r. ur., wykształcenie wyższe, nauczycielka Łukiskiej Szkoły Średniej, członek ZRL.

 48. Teresa Sołowjowa, 1960 r. ur., wykształcenie wyższe, dyrektor ZSA "Lentvario verslas", prezes koła AWPL m. Landwarów, wiceprezes Trockiego Rejonowego Oddziału ZPL.

 49. Giennadij Pinchasewicz, 1940 r. ur., wykształcenie wyższe, pracownik ZSA "Leslat", sekretarz Kowieńskiego Oddziału ZRL.

 50. Tatiana Markowa, 1952 r. ur., wykształcenie wyższe, kierowniczka Szkoły Początkowej w Grygajciach, radna z ramienia AWPL w samorządzie rejonu wileńskiego, członek prezydium Rejonowego Oddziału AWPL, prezes koła AWPL w Grygajciach, członek ZPL.

 51. Antoni Feliks Stankiewicz, 1957 r. ur., wykształcenie wyższe, dyrektor ZSA "Naujasis AFAS", radny z ramienia AWPL w samorządzie rejonu wileńskiego, prezes koła AWPL w Rukojniach, członek ZPL.

 52. Margarita Biełowa, 1950 r. ur., wykształcenie wyższe, właścicielka prywatnej agencji ubezpieczeniowej, członek Zarządu ZRL Oddziału Kłajpedzkiego.

 53. Józef Zimiński, 1948 r. ur., wykształcenie wyższe, weterynarz Państwowego Zakładu Kontroli Weterynaryjnej i Żywności w rejonie solecznickim, radny z ramienia AWPL w samorządzie rejonu solecznickiego, członek AWPL.

 54. Tadeusz Grygorowicz, 1971 r. ur., wykształcenie wyższe, dyrektor Szkoły Średniej w Niemenczynie, członek AWPL, członek ZG ZPL, wiceprezes Wileńskiego Rejonowego Oddziału ZPL.

 55. Maria Korkut, 1964 r. ur., wykształcenie pomaturalne, przewodnicząca Stowarzyszenia "Czerwony Krzyż" (Litwa) w Visaginasie, członek ZRL.

 56. Wasilij Karpowicz, 1947 r. ur., wykształcenie wyższe, zastępca dyrektora ds. gospodarczych Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie.

 57. Mieczysław Zajkowski, 1951 r. ur., wykształcenie wyższe, starosta Nowej Wilejki, członek AWPL.

 58. Władysław Wojnicz, 1973 r. ur., wykształcenie wyższe, wicedyrektor Średniej Szkoły im. A. Wiwulskiego, prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych.

 59. Janina Biełanowa, 1945 r. ur., wykształcenie wyższe, wicedyrektor Średniej Szkoły Nr.1 w Podbrodziu, członek AWPL, wiceprezes Święciańskiego Oddziału ZPL.

 60. Bernard Awłasewicz, 1938 r. ur., wykształcenie wyższe, dyrektor Mickuńskiej Szkoły Średniej, członek ZPL, członek Zarządu Stowarzyszenia "Macierz Szkolna".

 61. Romuald Grzybowski, 1959 r. ur., wykształcenie wyższe, dyrektor Starotrockiej Szkoły Podstawowej, członek ZPL.

 62. Wojciech Szyłko, 1948 r. ur., wykształcenie wyższe, dyrektor spółki rolnej "Butrymańce", radny samorządu rejonu solecznickiego z ramienia AWPL, członek ZPL.

 63. Edyta Tomašiunaite, 1976 r. ur., wykształcenie wyższe, dyrektor Rudomińskiej Szkoły Średniej im. F. Ruszczyca, członek ZPL i Stowarzyszenia "Macierz Szkolna".

 64. Zbigniew Edward Stwoł, 1938 r. ur., wykształcenie wyższe, adwokat "Kancelarii Adwokackiej Z. E. Stwoła", prezes Stowarzyszenia Prawników Polaków Litwy.

 65. Zbigniew Maciejewski, 1960 r. ur., wykształcenie wyższe, dyrektor Niemieskiej Szkoły Średniej, prezes Wileńskiego Towarzystwa Dobroczynności, członek AWPL.

 66. Gennadij Tewel, 1958 r. ur., wykształcenie wyższe, dyrektor służby komunalnej w Ejszyszkach, członek Rady Naczelnej AWPL, członek ZPL.

 67. Jaroslaw Narkiewicz, 1962 r. ur., wykształcenie wyższe, kierownik wydziału oświaty w rejonie wileńskim, radny z ramienia AWPL w samorządzie rejonu trockiego, członek AWPL, prezes Trockiego Rejonowego Oddziału ZPL.

 68. Aleksander Stankiewicz, 1947 r. ur., wykształcenie wyższe, wicedyrektor Ojrańskiej Szkoły Podstawowej, członek Rady Naczelnej AWPL, radny z ramienia AWPL w samorządzie rejonu wileńskiego.

 69. Lilia Andruszkiewicz,1968 r. ur., wykształcenie wyższe, gł. inspektor wydziału oświaty w rejonie wileńskim, prezes koła AWPL w Nowej Wilejce, członek Prezydium AWPL m. Wilna, członek Zarządu Stowarzyszenia "Macierz Szkolna".

 70. Janina Zienkiewicz, 1951 r. ur., wykształcenie wyższe, dyrektor Szumskiej Szkoły Podstawowej, członek Polskiej "Macierzy Szkolnej".

 71. Zygmunt Jaświn, 1955 r. ur., wykształcenie wyższe, dyrektor Szkoły Średniej w Kowalczukach, członek Polskiej "Macierzy Szkolnej"

 72. Danuta Rałowiec, 1941 r. ur., wykształcenie wyższe, dyrektor Rzeszańskiej Szkoły Podstawowej, członek ZPL, członek Polskiej "Macierzy Szkolnej".

 73. Łucja Auziak, 1956 r. ur., wykształcenie pomaturalne, dyrektor przedszkola w Bezdanach, członek AWPL, prezes koła ZPL w Bezdanach.

 74. Jadwiga Kowalewska,1950 r. ur., wykształcenie wyższe, nauczycielka Szkoły Średniej im. St. Kostki w Podbrzeziu, radna z ramienia AWPL w samorządzie rejonu wileńskiego, członek Zarządu Rejonowego Oddziału ZPL.

 75. Jerzy Iwancz, 1965 r. ur., wykształcenie wyższe, właściciel firmy "Rivana", radny samorządu rejonu solecznickiego z ramienia AWPL.

 76. Helena Wiersockiene, 1962 r. ur., wykształcenie pomaturalne, pracowniczka przedsiębiorstwa prywatnego, radna samorządu rejonu solecznickiego z ramienia AWPL, członek AWPL i ZPL.

 77. Edmund Szot, 1950 r. ur., wykształcenie wyższe, kierownik wydziału kultury, sportu i turystyki w samorzadzie rejonu wileńskiego, prezes koła AWPL "Markucie", członek Rady Naczelnej AWPL.

 78. Ludmiła Zacharowa, 1955 r. ur., wykształcenie wyższe, dyrektor Jaszuńskiej Szkoły Średniej, członek AWPL.

 79. Walery Jagliński, 1976 r. ur., wykształcenie wyższe, wicedyrektor Szkoły Średniej im. Sz. Konarskiego, członek Polskiej "Macierzy Szkolnej".

 80. Stanisław Adomajtis, 1955 r, ur, wykształcenie wyższe, pracownik Muzeum Etnograficznego Wileńszczyzny, członek Rady Naczelnej AWPL, prezes koła AWPL w Sużanach, członek Zarządu Rejonowego Oddziału ZPL.

 81. Halina Antropik,1960 r. ur., wykształcenie wyższe, dyrektor przedszkola w Ejszyszkach, członek AWPL i ZPL, członek Polskiej "Macierzy Szkolnej".

 82. Maria Zechar, 1969 r. ur., wykształcenie pomaturalne, prezes koła AWPL w Magunach i prezes koła ZPL w Drużylach.

 83. Zygmunt Marcinkiewicz, 1950 r. ur., wykształcenie średnie, właściciel przedsiębiorstwa indywidualnego, radny z ramienia AWPL w samorządzie rejonu wileńskiego, członek kół AWPL i ZPL w Czarnym Borze.

 84. Marzena Matujzo, 1977 r. ur., wykształcenie wyższe, dyrektor Domu Kultury Polskiej w Ejszyszkach, członek AWPL i ZPL.

 85. Wacława Iwanowska, 1965 r. ur., wykształcenie wyższe, nauczycielka Ejszyskiej Szkoły Średniej Nr.1, prezes szkolnego koła ZPL, członek Polskiej "Macierzy Szkolnej".

 86. Jan Witowicz, 1940 r. ur., wykształcenie pomaturalne, prezes koła AWPL w Grzegorzewie, członek Prezydium AWPL m. Wilna.

 87. Tadeusz Aliancewicz, 1961 r. ur., wykształcenie wyższe, główny specjalista wydziału rolnego w samorządzie rejonu wileńskiego, członek kół AWPL i ZPL w Skirlanach.

 88. Waldemar Wiszniewski,1961 r. ur., wykształcenie wyższe, główny specjalista wydziału kultury, sportu i turystyki w samorządzie rejonu wileńskiego, prezes koła AWPL i członek koła ZPL w Pogirach.

 89. Władysław Ławrynowicz, 1944 r. ur., wykształcenie wyższe, prezes Twórczego Związku Malarzy Polskich na Litwie "Elipsa".

 90. Mirosław Bogdziun, 1972 r. ur., wykształcenie wyższe, specjalista wydziału rolnego w samorządzie rejonu solecznickiego, radny samorządu z ramienia AWPL.

 91. Jarosław Kamiński.1965 r. ur., wykształcenie wyższe, nauczyciel Szkoły Średniej w Awiżeniach, prezes koła AWPL "Leszczyniaki", członek Prezydium AWPL m. Wilna.

 92. Henryk Pieszko, 1967 r ur., wykształcenie wyższe, dyrektor przedstawicielstwa firmy "Polfrost" na Litwie, członek AWPL.

 93. Antoni Szostko, 1950 r. ur., wykształcenie pomaturalne, dyrektor Centrum Kultury w Niemenczynie, prezes koła AWPL w Niemenczynie, członek ZPL.

 94. Edward Zakrzewski, 1978 r. ur., wykształcenie wyższe, starszy specjalista wydziału rolnego w samorządzie rejonu wileńskiego, prezes koła AWPL "Wspólna sprawa", prezes Klubu Włóczęgów Wileńskich.

 95. Czesława Apolewicz, 1959 r. ur., wykształcenie niepełne wyższe, starosta gminy zujuńskiej, prezes koła AWPL w Zujunach, członek Zarządu Rejonowego Oddziału ZPL.

 96. Tadeusz Aszkielaniec, 1962 r. ur., wykształcenie niepełne wyższe, starosta gminy czarnoborskiej, członek Zarządu Rejonowego Oddziału ZPL, prezes koła AWPL w Czarnym Borze.

 97. Antoni Bandalewicz, 1972 r. ur., wykształcenie wyższe, starosta gminy solecznickiej, członek AWPL i ZPL.

 98. Wacława Baniukiewicz, 1952 r. ur., wykształcenie niepełne wyższe, starosta gminy duksztańskiej, członek Zarządu Rejonowego Oddziału ZPL, prezes kół AWPL i ZPL w Duksztach.

 99. Józef Bocewicz, 1949 r. ur., wykształcenie średnie, starosta gminy koleśnickiej, członek AWPL i ZPL.

 100. Stanisław Boroszko, 1941 r. ur., wykształcenie wyższe, starosta gminy miednickiej, członek AWPL i ZPL.

 101. Michał Bortkiewicz, 1967 r. ur., wykształcenie pomaturalne, starosta gminy w Awiżeniach, prezes koła AWPL w Awiżeniach, członek ZPL.

 102. Mieczysław Borusewicz, 1947 r. ur., wykształcenie wyższe, starosta m. Niemenczyn, członek ZPL.

 103. Mieczysław Czerniawski, 1947 r. ur., wykształcenie pomaturalne, starosta gminy sużańskiej, członek AWPL i ZPL.

 104. Krystyna Gierasimowicz, 1959 r. ur., wykształcenie wyższe, starosta gminy kowalczuckiej, członek AWPL, członek Zarządu Rejonowego Oddziału ZPL, prezes koła ZPL w Szumsku.

 105. Henryk Gierulski, 1947 r. ur., wykształcenie wyższe, starosta gminy podbrzeskiej, prezes koła ZPL w Podbrzeziu, członek AWPL,

 106. Maria Gołubowska, 1950 r,. ur. wykształcenie wyższe, starosta gminy w Połukni, członek Prezydium Rejonowego Oddziału AWPL, prezes koła AWPL w Połukni.

 107. Zofia Griaznowa, 1949 r. ur., wykształcenie wyższe, starosta gminy w Jaszunach, członek AWPL i ZPL.

 108. Walery Iwaszko, 1966 r. ur., wykształcenie wyższe, starosta gminy w Gierwiszkach, członek Rady Naczelnej AWPL i członek ZPL.

 109. Michał Janczewski, 1956 r. ur., wykształcenie pomaturalne, starosta gminy w Bezdanach, członek Zarządu Rejonowego Oddziału ZPL, prezes koła AWPL w Bezdanach.

 110. Pranas Jelenskas, 1944 r. ur., wykształcenie wyższe, starosta gminy w Butrymańcach, członek AWPL.

 111. Leonard Klimowicz, 1958 r. ur., wykształcenie wyższe, starosta m. Grzegorzewa, radny samorządu rejonu trockiego, wiceprezes koła AWPL w Landwarowie, członek Rady Nadzorczej AWPL, prezes koła ZPL w Grzegorzewie, członek ZG ZPL.

 112. Anna Kotwicka, 1945 r. ur., wykształcenie wyższe, starosta gminy w Rzeszy, prezes koła AWPL w Rzeszy, członek ZPL.

 113. Tadeusz Kułakowski, 1945 r. ur., wykształcenie wyższe, starosta gminy w Rudominie, czlonek AWPL i ZPL.

 114. Jan Krasowski, 1961 r. ur., wykształcenie niepełne wyższe, starosta gminy w Ławaryszkach, członek Rady Naczelnej AWPL, członek ZPL.

 115. Maria Maciulewicz, 1949 r. ur., wykształcenie wyższe, starosta gminy w Pogirach, prezes koła AWPL, prezes koła ZPL w Wace Trockiej.

 116. Marian Naruniec, 1948 r. ur., wykształcenie wyższe, starosta gminy w Bujwidzach, członek Rady Naczelnej AWPL, członek Zarządu Rejonowego Oddziału ZPL, prezes kół AWPL i ZPL w Bujwidzach.

 117. Stefan Orszewski, 1952 r. ur., wykształcenie wyższe, starosta gminy w Mejszagole, prezes koła AWPL w Mejszagole, członek ZPL.

 118. Tadeusz Pawłowski, 1956 r. ur., wykształcenie wyższe, starosta gminy Rudziszki w rejonie trockim, prezes koła AWPL w Rudziszkach

 119. Tadeusz Pietkiewicz, 1940 r. ur., wykształcenie wyższe, starosta gminy w Mickunach, prezes koła AWPL w Mickunach, członek ZPL.

 120. Edward Puncewicz, 1954 r. ur., wykształcenie wyższe, starosta gminy niemenczyńskiej, członek Zarządu Rejonowego Oddziału ZPL, zastępca prezesa AWPL w Niemenczynie, prezes koła ZPL w Jęczmieniszkach.

 121. Janina Rawickiene, 1952 r. ur., wykształcenie średnie, starosta gminy w Białej Wace, członek AWPL i ZPL.

 122. Leonarda Sapkiewicz, 1945 r. ur., wykształcenie pomaturalne, starosta gminy w Rukojniach, wiceprezes koła ZPL w Rukojniach, członkini AWPL.

 123. Włodzimierz Sipowicz, 1955 r. ur., wykształcenie wyższe, starosta gminy w Niemieżu, prezes koła AWPL w Niemieżu, członek ZPL.

 124. Wiesław Starykowicz, 1958 r. ur., wykształcenie pomaturalne, starosta gminy w Szaternikach, członek ZG i Zarządu Rejonowego Oddziału ZPL, prezes koła ZPL w Grygajciach.

 125. Rimantas Stočkus, 1955 r. ur., wykształcenie wyższe, starosta gminy w Poszkach.

 126. Czesława Stupienko, 1966 r. ur., wykształcenie wyższe, starosta gminy w Suderwie, członek Zarządu Rejonowego Oddziału ZPL, prezes koła ZPL w Suderwie, członek AWPL..

 127. Tadeusz Zimiński, 1978 r. ur., wykształcenie wyższe, starosta gminy ejszyskiej, członek AWPL i ZPL.

 128. Andrzej Żabiełowicz, 1962 r. ur., wykształcenie pomaturalne, starosta gminy w Mariampolu, prezes kola ZPL w Mariampolu, członek AWPL.

<<<Wstecz