Redaktor naczelny:

Irena Mikulewicz

Zespół redakcyjny:

Andrzej Kołosowski (rejon solecznicki)
Iwona Klimaszewska
Jan Lewicki
Czesława Paczkowska
Teresa Strumiło
Teresa Worobiej
Zygmunt Żdanowicz

Współpraca:

Waleria Tomaszun - rejon szyrwincki
Maria Jakubowska - rejon święciański
Danuta Danowska
Anna Żaworonok

Opracowanie komputerowe:

Tadeusz Fedorowicz
Sławomir Subotowicz

Wydawca:

ZSA “Rejspa” Kalvinės 5, Sużany, rejon wileński

Adres do korespondencji:

LT-09318 Wilno, ul. Rinktinės 50, pokój 501,
tel./fax 275-31-66


Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.


Redakcja prowadzi wysyłkową prenumeratę tygodnika za granicę po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty równowartości 5 euro (może być w złotówkach) za każdy miesiąc na adres: LT-09318 Wilno, ul. Rinktines 50, “Tygodnik Wileńszczyzny”. Konto ZSA “REJSPA” – wydawcy “Tygodnik Wileńszczyzny” – LT56 7300 0100 0248 166, “Swedbank”.

<<<Wstecz