Wizyta przedstawicieli Warmii i Mazur w rejonie wileńskim

Projekt zacieśniający współpracę

Kilka prelekcji z formą audiowizualną wygłoszą przedstawiciele Warmii i Mazur w placówkach oświatowych rejonu wileńskiego w trakcie realizacji projektu, którego celem jest kultywowanie tradycji i podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej młodych Polaków na Litwie. Dodatkowo będą realizowane zadania z zakresu integracji europejskiej oraz współpracy między społeczeństwami, co zostanie zatwierdzone w stosownej umowie.

Jak poinformował Henryk Samborski, prezes Stowarzyszenia Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur, w Szczytnie, które jest głównym organizatorem i koordynatorem projektu, prelekcje zostaną wygłoszone w Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie, Gimnazjum im. ks. Józefa Obrembskiego w Mejszagole oraz Szkole Podstawowej im. Faustyny Kowalskiej w Rzeszy.

– Celem ogólnym jest współpraca z organizacjami pozarządowymi na rzecz rozwoju współpracy międzyregionalnej i popularyzacji problematyki europejskiej w rejonie wileńskim na Litwie. Mając na względzie rozwój współpracy, w tym utrzymanie i rozwijanie kontaktów, wymianę młodzieży w rożnych i nieograniczonych dziedzinach działalności, w tym kultury i dziedzictwa narodowego, sportu i szeroko pojętej edukacji i kultury pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim oraz Samorządem Rejonu Wileńskiego, w trakcie pobytu w szkole w Rzeszy zostanie podpisana stosowna umowa o współpracy – z zadowoleniem poinformował Samborski, który jest dobrze znany mieszkańcom Wileńszczyzny od kilkudziesięciu lat i ślady jego inicjatyw i akcji można znaleźć w wielu miejscowościach regionu zamieszkałego przez Polaków.

Samborski podkreślił, że partnerami projektu jest gmina Rozogi oraz Muzeum Mazurskie w Szczytnie, a zadanie zostało dofinansowane przez województwo warmińsko-mazurskie.

Rodacy z Warmii i Mazur na Litwie będą gościli w dniach 25-28 maja. Jak już wspomniano powyżej w trzech placówkach oświatowych rejonu wileńskiego zostaną wygłoszone referaty, a ich prelegentami będą: Zbigniew Kudrzycki, wójt gminy Rozogi, który wygłosi prelekcję pt. „Historyczna współpraca pomiędzy narodami Polski i Litwy w związku z 700-setną rocznicą Wilna”; Klaudiusz Woźniak, kierownik Muzeum Mazurskiego w Szczytnie Oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, który zaprezentuje odczyt pt. „Szkolnictwo polskie na Warmii i Mazurach do 1939 r. Rys historyczny regionu”; Mariusz Nowak, asystent, Muzeum Mazurskiego w Szczytnie, który przybliży życiorys i działalność naukową Mikołaja Kopernika z okazji 550. rocznicy urodzin wybitnego astronoma.

Ostatnim akordem pobytu gości z zaprzyjaźnionego regionu Polski będzie udział w sztandarowym wydarzeniu, jakim w rejonie podstołecznym jest Festyn Kultury Polskiej „Kwiaty Polskie” w Niemenczynie, który tradycyjnie odbędzie się w ostatnią niedzielę maja.

Z. Ż.

Na zdjęciu: dzięki wsparciu przyjaciół z Warmii i Mazur Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie posiada własny sztandar szkoły
Fot.
archiwum

<<<Wstecz