Wiceminister Edukacji i Nauki RP w Gimnazjum w Zujunach

Goście w roli uczniów

W piątek, 12 maja br., Gimnazjum w Zujunach gościło w swych murach delegację Ministerstwa Edukacji i Nauki RP – wiceministra dr Tomasza Rzymkowskiego, zastępcę dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej Wojciecha Dziedzica oraz I Sekretarz – Konsul RP Irminę Szmalec. Na spotkanie przybył również główny specjalista Wydziału Oświaty Samorządu Rejonu Wileńskiego Jarosław Subocz.

Goście zwiedzili szkołę, spotkali się z nauczycielami oraz uczniami, zapoznali się z warunkami nauki. Podczas spotkania poruszono kwestie z którymi na co dzień borykają szkoły polskie. Goście mieli też okazję na chwilę poczuć się w roli uczniów i na lekcji plastyki wykazać się zdolnościami plastycznymi.

Miłym akcentem spotkania stało się wyróżnienie Gimnazjum w Zujunach Dyplomem Uznania „…za upowszechnianie dorobku kultury i języka polskiego za granicą, a także za zaangażowanie na rzecz wychowywania młodego pokolenia w duchu wartości patriotycznych”, które w imieniu Ministra Edukacji i Nauki RP Przemysława Czarnka na ręce dyrektora gimnazjum złożył dr Rzymkowski.

Mamy nadzieję, że dana wizyta w przyszłości zaowocuje konkretnymi działaniami na rzecz usprawnienia i rozwoju edukacji młodego pokolenia Polaków Wileńszczyzny.

Marek Pszczołowski
dyrektor Gimnazjum w Zujunach

Na zdjęciu: zapoznanie sie z uczniami

<<<Wstecz