Podlaskie województwo wspiera solecznickich strażaków

Łańcuch pomocy

W sobotę, 13 maja, w Butrymańcach odbyło się uroczyste przekazanie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej Wace. Wóz strażacki, który będzie wykorzystywany w pracy strażaków, jednocześnie może służyć do ćwiczeń akcji ratowniczych.

Historia przekazania wozu strażackiego sięga kilku lat, kiedy w ramach współpracy proboszcza parafii w Butrymańcach z organizacjami w Polsce była okazywana pomoc finansowa w różnych dziedzinach, w tym nabyciu farby na remont miejscowego kościoła.

– Podczas jednej z wizyt w Butrymańcach naszych przyjaciół z Polski, wspomniałem o tym, że miejscowej jednostce straży pożarnej przydałby się nowy wóz. I w sumie nie musieliśmy długo czekać, gdyż łańcuch pomocy został szybko zakręcony i dziś mamy tę oto uroczystość – mówi proboszcz parafii butrymańskiej ksiądz Józef Aszkiełowicz.

W ostatnich latach Podlaska Komenda Państwowej Straży Pożarnej przekazała dla rejonu solecznickiego dwa wozy, które służą drużynom służby przeciwpożarowej rejonu solecznickiego w Butrymańcach oraz Podborzu.

Z okazji przekazania kolejnego auta strażackiego dla rejonu solecznickiego w kościele w Butrymańcach odbyła się uroczysta Msza św., w której wzięli udział mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz, starosta gminy butrymańskiej Wanda Bielska, kierownik straży pożarnej rejonu solecznickiego Jan Wilkaniec, kierownik Państwowej Służby Przeciwpożarowej i Ratownictwa w Solecznikach podpułkownik Vitalijus Kapusta, burmistrz miasta Knyszyn Jarosław Chmielewski, wójt gminy Dorzyniowo Duże Wojciech Cebulski, Podlaski Komendant Wojewódzki PSP nadbrygadier Sebastian Zdanowicz, kierownik Sejnieńskiej straży pożarnej Artur Przeborowski oraz kierownik augustowskiej straży pożarnej Marcin Wierel. Uroczyste nabożeństwo celebrowali ks. kapelan podlaskich strażaków Wojciech Ejsmont oraz ks. proboszcz parafii butrymańskiej Aszkiełowicz.

W imieniu władz samorządowych podziękowania dla polskich przyjaciół za tak cenną pomoc złożył mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz.

– Przekroczyliście nasze oczekiwania. Przez wiele lat współpracujemy z rodakami w Polsce, obecnie otrzymujemy z Podlasia kolejny, ogromny dar, który doda otuchy małej jednostce, świadczącej pomoc i bezpieczeństwo miejscowej ludności. Jest to czyn bardzo ważny, za co w imieniu własnym i mieszkańców serdecznie dziękuję – powiedział mer. Szef samorządu odznaczył, że tak owocna współpraca z Podlaską Komendą Państwowej Straży Pożarnej nie była by możliwa bez wielkiego zaangażowanie ze strony ks. Aszkiełowicza.

A. K.

Na zdjęciu: to już trzeci wóz przekazany dla rejonu

<<<Wstecz