Wizyta polskich wolontariuszy na Laudzie i Żmudzi

Dary świąteczne dla rodaków

Na początku roku 2023-go na Laudzie i Żmudzi gościli wolontariusze ze Stowarzyszenia Odra-Niemen Oddział Mazowiecki-Wschodni Patrioci (prezes Krzysztof Wojciech Krzemiński).

Przywieźli i przekazali dary świąteczne rodakom w Akademii, Datnowie, Pacunelach i Wodoktach. W Pacunelach spotkanie pomogli zorganizować starosta Skėmiai Ingrida Gladkienė i proboszcz ks. Kęstutis Švabinskas. Po wspólnej herbatce w Domu Kultury ksiądz pokazał kościół św. Jana Chrzciciela, przedstawił historię świątyni. Goście odwiedzili dom rodzinny szlachty laudańskiej Gosztowtów, w którym witali przedstawiciele rodu Regina i Władysław. W Domu Kultury w Wodoktach gości witał starosta Szczodrobowa Vidmantas Blužas i prezes wspólnoty Daiva Leščinskienė. Po wzajemnym przedstawieniu się obu stron i pysznych cepelinach, goście odwiedzili posiadłość Leona Budowicza, który pokazał przykościelny cmentarz i swoją posiadłość, dzieląc się miodem z własnej pasieki. Na przykościelnych cmentarzach rodacy ze wzruszeniem odczytywali nazwiska znane z trylogii Henryka Sienkiewicza.

3 lutego kolejni wolontariusze ze Stowarzyszenia Odra-Niemen Oddział Mazowiecki-Wschodni Patrioci z prezesem Krzysztofem Wojciechem Krzemińskim na czele gościli w Kiejdanach i Poniewieżu. W Kiejdanach przed gośćmi wystąpił zespół „Issa” (kier. Waleria Wansewicz), spotkanie odbyło się w Centrum Kształcenia Dorosłych i Młodzieży. Po rozdaniu paczek goście skierowali się w stronę Poniewieża. Po drodze zwiedzali Syrutyszki, Surwiliszki.

W Poniewieżu, dzięki uprzejmości dyrektorki Danute Kriščiūniene, gospodarze spotkali się z rodakami w Szkole dla Słabosłyszących i Niesłyszących. Po obiedzie dla gości słuchacze poniewieskiej filii kiejdańskiego UTW (prezes Regina Czyrycka) przy akompaniamencie akordeonu, na którym pięknie grała Janina Mikalkevičienė laudańczycy wykonali znane polskie piosenki ludowe „Kukułeczka”, „Karolinka”, „Zielony mosteczek”, „Sto lat” i inne, za co byli nagradzani długimi brawami. Poeci czytali swoje wiersze, wystąpili też iluzjoniści Vilius Glušokas i Michailas Chovanskis. Po rozdaniu paczek goście odwiedzali rodaków w ich miejscu zamieszkania.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, dzięki którym paczki pamięci dotarły na Laudę i Żmudź.

Inf. wł.

Na zdjęciach: spotkanie z laudańczykami

<<<Wstecz