Projekt Żłobka-Przedszkola „Przy bajecznym parku”

Ludowe bajki krajów bałtyckich

Bajki dla dzieci, zwłaszcza tych najmłodszych, są nie tylko wspaniałą zabawą i przygodą, ale i nieocenionym sposobem na wszechstronną edukację. Kolejny raz przekonał o tym udział dzieci z wileńskiego polsko-rosyjskiego Żłobka-Przedszkola „Przy Bajecznym Parku” w międzynarodowym projekcie „Ludowe bajki krajów bałtyckich”.

Obok naszej placówki w projekcie uczestniczył Żłobek-Przedszkole „Vėjelis” („Wiaterek”) z Wilna, Przedszkole „Kasztanek” z Rygi i „Tęcza” z Dyneburgu (na Łotwie) oraz Przedszkole „Słoneczko” z Kohtla Jerve (w Estonii). Zasadniczym celem tego przedsięwzięcia było przybliżenie przedszkolakom bajek wszystkich trzech krajów bałtyckich: Litwy, Łotwy i Estonii. Natomiast zadaniem, jakie miał ten projekt spełnić, było nie tylko zapoznanie dzieci z bohaterami ludowych bajek Litwinów, Łotyszy i Estończyków, ale też stworzenie warunków sprzyjających wzbogaceniu słownictwa, rozwojowi u najmłodszych prawidłowej i wyrazistej wymowy i, oczywiście, pobudzenie zainteresowania do książek.

W miarę rozwoju projektu, który zainicjowała nasza placówka, dzieci ze wszystkich wspomnianych powyżej przedszkoli na wszelkie sposoby poznawały i uczyły się bajek najbliższych sąsiadów. Przedszkolanki czytały swym wychowankom bajki, a one przedstawiały ich bohaterów w formie rysunków, których zdjęcia przesyłaliśmy do placówek partnerskich. W twórczość plastyczną zaangażowały się wszystkie grupy naszej placówki, a mamy ich 12 (w tej liczbie 6 grup ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi). Prace dzieci zostały wyeksponowane na wystawach pt. „Bohaterowie i postacie z bajek ludowych krajów bałtyckich” w placówkach partnerskich.

Wymienialiśmy się nawzajem także książkami z bajkami ludowymi. Miło byliśmy zaskoczeni, że bajki, chociaż w każdym kraju różne, w dużym stopniu są do siebie podobne. I chyba nic w tym dziwnego, wszak czerpią mądrość z głębokiego źródła kultury ludowej i antycznej.

Ciekawym punktem trójstronnego projektu było wystawienie przedstawienia na podstawie wybranej bajki. Przy wyborze tytułu bajki również musieliśmy się kierować zasadą wymiany. Nasz żłobek-przedszkole wybrał łotewską bajkę ludową pt. „Lis i żuraw”. Scenariusz do przedstawienia ułożyła Swietłana Wiktoria Kuźmina, pedagog kształcenia plastycznego. Do przygotowania sztuki chętnie zaangażowały się również i inne wychowawczynie z przedszkola „Przy Bajecznym Parku”. Cieszy, że w przedstawieniu wystąpiły maluchy aż z 6 grup – żłobkowych oraz z zerówki. Efekt wspólnej pracy spełnił wszelkie nasze oczekiwania! Maluchy biorące udział w przedstawieniu z zainteresowaniem przyglądały się perypetiom rozgrywającym się pomiędzy lisem i żurawiem, a gdy przyszła kolej na nie – pięknie zatańczyły i zaśpiewały po polsku i rosyjsku. Uroku i wdzięku małym biedroneczkom i żabkom dodawały prześliczne stroje, które uszyliśmy specjalnie na tę okazję. Szczególnie jesteśmy dumni z dzieci z grup z wymaganiami specjalnymi, które uczestniczyły w przedstawieniu. Wiadomo, praca z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi stawia wobec pedagogów większe wymagania, dlatego każdy, nawet najdrobniejszy krok do przodu, każde osiągnięcie naszych podopiecznych przynosi zadowolenie i radość i dla nas, i dla rodziców.

Przedstawienie o chytrym lisie i dobrodusznym żurawiu, który jednak odpłacił lisowi pięknym za nadobne, zostało nagrane na video i wysłane do partnerskich przedszkoli. Drugi raz bajkę pokazaliśmy dla naszych przedszkolaków i rodziców. Od przyjaciół z Łotwy i Estonii również otrzymaliśmy nagrania wystawionych przez nich bajek. Wszystkie przedstawienia ponadto zostały zamieszczone w Internecie, więc można w dowolnym momencie je obejrzeć.

Projekt „Ludowe bajki krajów bałtyckich” rozpoczął się 21 października ubiegłego roku i zgodnie z planem musiał być podsumowany 31 marca br., lecz z powodu kwarantanny nieco się przedłużył. Jednak ten fakt wcale nie zmienia jego sedna i celowości. Udział w projekcie był wspaniałym przeżyciem, dobrym sposobem na kształcenie, a zarazem pouczającą lekcją, przecież każda bajka czegoś uczy. Morał łotewskiej bajki, którą wystawiła nasza placówka, brzmi następująco: co posiejesz, to zbierzesz!

Rita Stasiulevičė
zastępca dyrektora ds. kształcenia

Łucja Ławrowa
st. nauczycielka wychowania przedszkolnego

Na zdjęciu: przedstawienie wszystkim jego uczestnikom dostarczyło wielu pozytywnych emocji
Fot.
archiwum przedszkola

<<<Wstecz