W Wilnie obradowała konferencja AWPL-ZChR

Nr 1 na liście krajowej – Zbigniew Jedziński

W poniedziałek, 27 lipca, w Wilnie odbyła się konferencja Akcji Wyborczej Polaków na Litwie - Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR), w której delegatami byli członkowie 31-osobowej Rady Naczelnej oraz prezesi 78 kół terenowych partii. Głównym celem obrad było przedstawienie programu wyborczego w wyborach do Sejmu RL oraz zatwierdzenie listy kandydatów.

– Cieszę się, że mamy tak wielu kandydatów – stwierdził Waldemar Tomaszewski, lider AWPL-ZChR, europoseł. – Po 25 latach naszej działalności po raz pierwszy mamy znacząco więcej kandydatów niż możemy umieścić na 141-osobowej liście. Koła wytypowały aż ponad 200 osób – z satysfakcją odnotował przewodniczący. – To oznacza, że nasza organizacja wzrasta w siłę, nasi ludzie są coraz bardziej aktywni – ocenił.

Podczas konferencji został przedstawiony obszerny 22-stronicowy program wyborczy na kadencję Sejmu RL 2020-2024 autorstwa lidera partii, jego głównymi hasłami są: wartości chrześcijańskie, sprawiedliwość społeczna, polityka prorodzinna, zagwarantowanie wszelkich praw autochtonicznym wspólnotom narodowym oraz uczciwość w polityce.

AWPL-ZChR w okręgach jednomandatowych wystawi aż 40 kandydatów. W okręgach Wileńszczyzny, gdzie ugrupowanie cieszy się największym poparciem, o kolejny mandat posła zawalczą: minister Rita Tamašunienė w okręgu niemenczyńskim nr 55, w okręgu miednickim nr 57 – poseł Czesław Olszewski. W okręgu solecznickim nr 56 z ramienia AWPL-ZChR wystartuje Beata Pietkiewicz, wicemer rejonu solecznickiego.

Listę kandydatów na 141-osobowej liście krajowej otwiera wiceprzewodniczący AWPL-ZChR Zbigniew Jedziński.

– Dlaczego Zbigniew Jedziński? – pytania uprzedził Tomaszewski i dał odpowiedź: „Jest bardzo mocnym kandydatem, ma ogromny merytoryczny potencjał, jest politykiem ideowym, wyrazistym i odważnym”. Jedziński, jak przypomniał, skutecznie i odważnie pracował w bieżącej kadencji parlamentu m. in. nad przepisami dotyczącymi ochrony życia poczętego, projektem ustawy o lustracji, opodatkowania banków i wieloma innymi inicjatywami AWPL-ZChR.

Olszewski, który w ławie poselskiej zasiada wraz ze Jedzińskim, nazwał go człowiekiem z wielkiej litery i wyraził życzenie, by takich przedstawicieli – bardzo uczciwych, sumiennych i odpowiedzialnych – w Sejmie było więcej. Przemawiająca Maria Rekść, mer rejonu wileńskiego, powiedziała, że poseł Jedziński dał się poznać jako osoba bardzo uczciwa, sumienna, pracowita i bardzo odważna. – Poseł zawsze ma swoje zdanie, ale jest zarazem osobą potrafiącą pracować drużynowo – oceniła mer. – Myślę, że Zbigniew Jedziński jest jak najbardziej odpowiednią osobą – oświadczyła mer Rekść.

Minister spraw wewnętrznych Litwy Tamašunienė mówiła o walorach kandydata i nie wątpiła w sukces wyborczy AWPL-ZChR w wyborach parlamentarnych.

– Nie wątpię, że sobie poradzi, bowiem jest osobą bardzo odważną, ma swoje poglądy i potrafi przekonać do swoich racji innych. Myślę, że wypadniemy dobrze. Musimy się nawzajem wspierać, sobie pomagać i być razem. Działając wspólnie, będąc drużyną przekroczymy 5-procentowy próg wyborczy – powiedziała i zadeklarowała wszechstronne wsparcie.

Poseł Zbigniew Jedziński podziękował wszystkim za zaufanie.

– Ta propozycja zobowiązuje, a zapewniam, że odpowiedzialności i pracy się nie boję – oświadczył. – Pierwszy numer praktycznie nic nie znaczy: każdy z nas, czy to osoba z pozycji piątej, dziesiątej czy setnej – będzie pracował tak samo. Tym niemniej jednak to zobowiązuje do odpowiedzialnej, szczerej i bardzo pilnej pracy, co wam wszystkim obiecuję – ze swoistą sobie skromnością oświadczył kandydat na „nr 1”. Dowodząc charakterystycznej mu determinacji, obiecał również, że w razie wygranej i ponownego uzyskania mandatu posła będzie kontynuował prace nad ustawami AWPL-ZChR, które obecnie, wolą większości, leżą w poselskich szufladach, m. in. nad odrzucaną ustawą lustracyjną i opodatkowaniu aktywów banków.

Poparcie dla Jedzińskiego oraz całej listy w swym treściwym przemówieniu wyraził mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz, zaznaczając, że poseł jest osobą z ogromnym bagażem doświadczenia politycznego, zawodowego i życiowego.

Delegaci po dyskusji jednogłośnie zatwierdzili listy kandydatów partii w wyborach do Sejmu Litwy.

Konferencja przekazała pełnomocnictwa dla Rady Naczelnej AWPL-ZChR na ewentualne korekty listy wynikające z potrzeby dalszego zmniejszenia listy kandydatów do 141 osoby. Jak zaznaczył lider AWPL-ZChR, określone problemy wynikające z potrzeby skreślenia kilkudziesięciu kandydatów z listy są przysłowiowymi kłopotami bogactwa.

Czołówkę listy kandydatów stanowią posłowie obecnej kadencji: Zbigniew Jedziński, Jarosław Narkiewicz, Rita Tamašunienė, Wanda Krawczonok i prezes Związku Polaków na Litwie Michał Mackiewicz. Są prowadzone negocjacje z przedstawicielami innych mniejszości narodowych i wspólnot litewskich o dalsze uzupełnienie listy AWPL-ZChR o kandydatów z ich środowisk.

Natomiast ze środowiska polskiej społeczności na Litwie w czołówce 20 kandydatów są: rejon solecznicki – Pietkiewicz, Tadeusz Romanowski, Antoni Bandalewicz, Jadwiga Sinkiewicz; rejon wileński –Olszewski, Teresa Dziemieszko, Robert Komarowski, Władysław Kondratowicz; rejon trocki – Maria Pucz; miasto Wilno – Jarosław Kamiński, Edyta Tamošiūnaitė, Zbigniew Maciejewski, Tadeusz Andrzejewski, Renata Cytacka i wiceprezes Polskiej Macierzy Szkolnej na Litwie Krystyna Dzierżyńska,.

Wybory parlamentarne na Litwie odbędą się 11 października. Ewentualna druga runda w okręgach jednomandatowych – 25 października.

Wg L24.lt

<<<Wstecz