Umowa o współpracy między Wilnem i Lublinem

Unia nasz łączy i zobowiązuje

Rok 2019 jest ważny zarówno dla Wilna, jak i dla Lublina – 1 lipca mija 450. rocznica podpisania historycznej Unii Lubelskiej. W poniedziałek, 4 lutego, została podpisana umowa o współpracy między Wilnem i Lublinem. W stolicy Litwy spotkały się delegacje obu miast – z merem Wilna Remigijusem Šimašiusem i prezydentem Lublina Krzysztofem Żukiem na czele. Oba miasta uzgodniły rozwój więzi kulturalnych i historycznych oraz możliwości wzrostu potencjału obu miast.

– W dzisiejszych czasach ważna jest pamięć i współpraca między krajami i miastami. Wszyscy na Litwie rozpoznają Lublin jako miasto, w którym został podpisany akt Unii Lubelskiej, ale niewielu je odwiedza. Mam nadzieję, że coraz więcej mieszkańców Litwy odwiedzi to wspaniałe, pełne historii i doświadczenia miasto – powiedział mer Šimašius.

Więcej>>>


Roczne sprawozdanie z pracy Komisariatu Policji Rejonu Wileńskiego

4 kampanie prewencyjne

1 lutego w Komisariacie Policji Rejonu Wileńskiego odbyło się podsumowanie rocznej pracy policji rejonu wileńskiego. Udział w spotkaniu tradycyjnie wzięli również przedstawiciele samorządu rejonu wileńskiego, z którym podstołeczna policja ściśle współpracuje.

O ważnych dokonaniach, wyzwaniach i planach policji rejonu wileńskiego opowiedział naczelnik Komisariatu Policji Rejonu Wileńskiego Arvydas Sinis (na zdjęciu), który pochwalił się dobrymi wynikami pracy w 2018 roku. Na terenie rejonu wileńskiego wykryto 5 przypadków przestępstw systemowych. Kierownik komisariatu zwrócił uwagę na to, że skrócił się termin dochodzeniowy i policja operatywnie stosowała uproszczony tryb badania spraw. W ubiegłym roku poprawie uległo wyposażenie policji, konsekwentnie był realizowany Program 1000.

Więcej>>>


W rejonie wileńskim zrealizowano projekty o wartości 80 mln euro

Inwestycje nie spoczną

W latach 2007-2020 samorząd rejonu wileńskiego zrealizował bądź jest w trakcie wdrażania w życie projektów, których ogólna wartość sięga około 80 mln euro. Przeważająca część środków pochodziła z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz budżetu państwa, ale wkład własny samorządu też jest znaczny i wynosi 17 291 815 euro.

Jak poinformowała Dorota Korwin-Piotrowska, kierowniczka samorządowego Wydziału Inwestycji, za trzynaście lat zostało wybudowanych bądź przewiduje się wznieść 236 obiektów o różnym przeznaczeniu społecznym. Najwięcej środków pochłonęły projekty związane z ochroną środowiska. Ogólna wartość 11 takich projektów opiewa na sumę 28,6 mln euro. Prace związane z zakładaniem sieci wodociągów i kanalizacji są bardzo kosztowne, ale zyskują na tym mieszkańcy i to się liczy przede wszystkim.

Więcej>>>


 

Współcześnie DO-SZTUKUJ SIĘ

Wilno stworzyło nową tętniącą życiem, kulturą trasę i zaprasza DO-SZTUKOWAĆ SIĘ. W każdy weekend lutego, od piątku do niedzieli, w stolicy będą kursowały dwa specjalne autobusy. Kursujący nimi pasażerowie będą mogli odwiedzić aż 17 najbardziej ważnych wileńskich galerii i muzeów sztuki współczesnej. Trasą tą wilnianie będą mogli nieodpłatnie kursować w dniach 8-10, 15-17 oraz 22-24 lutego.

Termin DO-SZTUKUJ SIĘ (SU-MENĖK) określa się pewne odczucia, które wywołuje sztuka. Wilnianie i goście stolicy zapraszani są do odwiedzenia różnych obiektów artystycznych i doznania oddziaływania sztuki.

Więcej>>>


<<<Wstecz