Szanowni Czytelnicy, Drodzy Rodacy –

w Polsce, na Litwie, rozsiani po całym świecie!

W te radosne dni obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski cieszmy się z wolności, zdobytej krwią i blizną naszych przodków. Niech duma z przynależności do wielkiego Narodu Polskiego będzie znaczona godnymi i chlubnymi czynami, uczciwą pracą na rzecz zachowania języka, tradycji, wiary i rozkwitu Polski – naszej Macierzy.

Redakcja „Tygodnika Wileńszczyzny”


Niepodległość 1918-2018

Kartka z dziejów Polskiej Organizacji Wojskowej w Wilnie

Niepodległość – niezawisłość, suwerenność, wolność. Pierwszy nowoczesny słownik polski wydany po II wojnie światowej pod redakcją Witolda Doroszewskiego, potocznie zwany „słownikiem poprawnej polszczyzny Doroszewskiego”, uczył, że niepodległość to niezależność jednego państwa (czy narodu) od innych – w sprawach wewnętrznych i stosunkach zewnętrznych. Jak wiadomo, niepodległość jest nie tylko darem cennym, ale i kosztownym. Nie bywa też dana raz na zawsze.

Mówiąc o niepodległości Polski czy Litwy zwykle skłonni jesteśmy wymawiać głośne nazwiska, ważne bitwy, znane daty. Tymczasem niepodległość to nie tylko walka z bronią w ręku. To również, a może przede wszystkim, niedoceniana praca na zapleczu bohaterów trzeciego planu, wielu szeregowych mieszkańców miast, miasteczek i wsi. Ich niełatwy, pełen zagrożeń dzień codzienny, by inni mieli chleb i kryjówkę, a ich rodziny – opiekę.

Więcej>>>


Rodzinny rajd samochodowy w 100. rocznicę odzyskania Niepodległości

Hołd bohaterom

Sobota, 27 października 2018 roku. Godzina 9:55. Przy kapliczce na wyjeździe z Solecznik zatrzymują się samochody: jeden, drugi, trzeci… dziesiąty. Są to auta rodziców harcerzy i zuchów solecznickiego środowiska, którzy przyjęli nasze zaproszenie do wzięcia udziału w rodzinnym rajdzie samochodowym w celu uczczenia 100. rocznicy odzyskania Niepodległości.

Pierwszym przystankiem był Cmentarz na Rossie. Przy bramie wysłuchaliśmy informacji o liście napisanym przez Marszałka, w którym zostały zamieszczone wskazówki co do organizacji pogrzebu serca twórcy Niepodległości. Po krótkiej inscenizacji przedstawiającej wniesienie serca do mauzoleum, z biało-czerwoną flagą uroczyście podeszliśmy do płyty, by odśpiewać legionowe pieśni, których lubił słuchać Piłsudski. Po oddaniu hołdu przy Mauzoleum Matki i Serca Syna udaliśmy się na Starą Rossę.

Więcej>>>


 

Pamięć i cześć poległym za Ojczyznę

Zachować pamięć o tych, którzy walczyli o wolność Ojczyzny jest naszym obowiązkiem i skromną formą wdzięczności. Jak co roku, w przededniu Wszystkich Świętych, przedstawiciele samorządu rejonu solecznickiego, Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie oraz Solecznickiego Rejonowego Oddziału Związku Polaków na Litwie złożyli wieńce i zapalili znicze na grobach tych, dla których najwyższą wartością była Ojczyzna.

W ceremonii wzięli udział mer rejonu solecznickiego, prezes Solecznickiego Rejonowego Oddziału ZPL Zdzisław Palewicz, wicedyrektor administracji samorządu rejonu solecznickiego, wiceprezes rejonowego ZPL Beata Pietkiewicz, zastępca ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej na Litwie Grzegorz Poznański, I sekretarz Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wilnie Marta Olesińska, starostowie gmin rejonu solecznickiego, księża, lokalna społeczność.

Więcej>>>


U Polaków na Laudzie

20-lecie „Issy”

3 listopada w Kiejdanach świętowano 100-lecie niepodległości Polski i Litwy. W Centrum Wielokulturowym odbył się uroczysty koncert. Historyk, dyrektor Centrum Wielokulturowego Audronė Pečiulytė przedstawiła w skrócie historię obu narodów.

Lokalna społeczność obchodziła tego dnia również jubileusze: Polski Zespół Pieśni Ziemi Kiejdańskiej „Issa” świętował 20-lecie, a zespolance Narcizie Čičkauskaitė winszowano 70. urodzin.

Splendoru świątecznej imprezie dodało przybycie miejscowych władz: mera samorządu rejonu kiejdańskiego Sauliusa Grinkevičiusa, wicedyrektora administracji samorządu Antanasa Pavolisa oraz doradcy mera Vytautasa Butkevičiusa.

Więcej>>>


W Podbrzeziu powstało Muzeum Plenerowe 100-lecia Niepodległości

Świadomi narodowego dziedzictwa

„Nie możemy się dzielić na ludzi, którzy o wolność walczą i którzy na wywalczoną wolność z założonymi rękami oczekują” – słowa wypowiedziane przez bł. ks. Jerzego Popiełuszkę przywołali mieszkańców gminy podbrzeskiej podczas otwarcia muzeum plenerowego, które powstało z okazji 100-lecia niepodległości Polski i Litwy.

Muzeum otwarto w parku przykościelnym 1 listopada, w uroczystość Wszystkich Świętych. Znajduje się ono, jak tłumaczą podbrzezianie, w miejscu, które służy spotkaniom i integracji ludzi różnych pokoleń. Muzeum pod otwartym niebem powstało z inicjatywy Wspólnoty Lokalnej Okolic Podbrzezie-Glinciszki (prezes Franciszka Grejciun) oraz Wspólnoty Parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Podbrzeziu (proboszcz ks. Marek Gładki).

Więcej>>>


 

Żmudzkie korzenie Witkiewiczów

Rozmowa ze STEFANEM OKOŁOWICZEM, pomysłodawcą i kuratorem wystawy pt. „Anioł i Syn. Witkiewiczowie w Zakopanem i na Litwie” poświęconej Stanisławowi Witkiewiczowi i jego synowi Stanisławowi Ignacemu Witkiewiczowi – Witkacemu, która została otwarta w Kownie w Muzeum M.K. Čiurlionisa (20.09 – 18.11. 2018).

Wystawę zorganizowało Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem, przy współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza w Warszawie oraz Instytutem Polskim w Wilnie.

– Znamienny jest fakt, że w 100. rocznicę Niepodległości obu krajów – Polski i Litwy – powstaje inicjatywa pokazania postaci wybitnych Artystów, którzy są związani zarówno z Polską, jak też z Litwą, wszak korzenie rodziny Witkiewiczów są na Litwie, na Żmudzi.

Więcej>>>


O Puchar Gimnazjum w Awiżeniach

Dziewiątka pod siatką

27-29 października odbył się międzynarodowy turniej siatkarski o Puchar Gimnazjum w Awiżeniach’ 2018. To już tradycyjny turniej, przyczynia się do integracji młodzieży z zaprzyjaźnionych placówek oświatowych rejonu, kraju i Parafialno-Szkolnym Klubem Sportowym „Beskidy” z Bielska-Białej.

Turniej został poświęcony obchodom 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Litwę i Polskę. Do rywalizacji przystąpiło 5 zespołów dziewczęcych i 4 chłopięce.

Wśród dziewcząt do rozgrywek zgłosiły się siatkarki Szkoły Sportowej „Startas” z Kowna, P-SzKS „Beskidy” z Hałcnowa i PKS „Lipnik” z Bielska-Białej oraz dwa zespoły gospodyń – jeden reprezentujący Szkołę Sportową Samorządu Rejonu Wileńskiego, drugi gimnazjum w Awiżeniach.

Więcej>>>


<<<Wstecz