Rodzinny rajd samochodowy w 100. rocznicę odzyskania Niepodległości

Hołd bohaterom

Sobota, 27 października 2018 roku. Godzina 9:55. Przy kapliczce na wyjeździe z Solecznik zatrzymują się samochody: jeden, drugi, trzeci… dziesiąty. Są to auta rodziców harcerzy i zuchów solecznickiego środowiska, którzy przyjęli nasze zaproszenie do wzięcia udziału w rodzinnym rajdzie samochodowym w celu uczczenia 100. rocznicy odzyskania Niepodległości.

Pierwszym przystankiem był Cmentarz na Rossie. Przy bramie wysłuchaliśmy informacji o liście napisanym przez Marszałka, w którym zostały zamieszczone wskazówki co do organizacji pogrzebu serca twórcy Niepodległości. Po krótkiej inscenizacji przedstawiającej wniesienie serca do mauzoleum, z biało-czerwoną flagą uroczyście podeszliśmy do płyty, by odśpiewać legionowe pieśni, których lubił słuchać Piłsudski. Po oddaniu hołdu przy Mauzoleum Matki i Serca Syna udaliśmy się na Starą Rossę.

Więcej>>>


Akcje społeczne na rzecz najstarszych wileńskich cmentarzy

Zakłócona listopadowa cisza

W pierwszych dniach listopada jak nigdy czujemy więź z tymi, którzy przed nami przekroczyli próg wieczności… Cmentarze w tych dniach są miejscem spotkań żywych ze zmarłymi. Zawsze też pamiętamy o grobach opuszczonych, zapomnianych, szczególną uwagą darząc najstarsze nekropolie Wilna – Rossę i Cmentarz Bernardyński.

Jak co roku 1 listopada po południu harcerze i społecznicy przybyli na Rossę, żeby zapalić „Światełko pamięci”. Na cmentarzu zabłysły tysiące zniczy ofiarowanych przez ludzi dobrej woli. W tym roku w ramach akcji „Światełko dla Rossy”, przed laty zainicjowanej przez Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą (SKOnSR), zebrano ponad 9 tys. zniczy. Zapłonęły one także na Cmentarzu Bernardyńskim. Do zbiórki przyczyniły się przede wszystkim polskie szkoły i przedszkola Wilna i Wileńszczyzny.

Więcej>>>


HIERONIM CZERNIS – 80 lat wypełnionych muzyką i pieśnią polską

Nauczyciel, kapelmistrz – po prostu człowiek-orkiestra

Najlepszą nagrodą dla muzyka jest udany występ, gdy słuchacze oklaskują to, co im śpiewający czy grający na scenie artyści darują – stwierdza Hieronim Czernis, znany na Wileńszczyźnie pedagog, muzyk, założyciel wielu ludowych zespołów artystycznych. 25 października pan Hieronim obchodził piękny jubileusz 80-lecia. Aż 43 lata życia poświęcił pracy pedagogicznej, nauczając dzieci i młodzież w Rzeszy, Bezdanach, Czarnym Borze, Wojdatach, Pikieliszkach… Wszędzie i zawsze towarzyszyła mu muzyka.

W ciągu tych lat zebrała się dosyć pękata teczka dyplomów, pism gratulacyjnych i zdjęć ilustrujących i dokumentujących poszczególne wydarzenia z życia artystycznego i szkolnego. Jednak, jak twierdzi nasz rozmówca, nigdy nie pracował dla poklasku, tylko po to, żeby umilić życie sobie i innym.

Więcej>>>


Niepodległość 1918-2018

Kartka z dziejów Polskiej Organizacji Wojskowej w Wilnie

Niepodległość – niezawisłość, suwerenność, wolność. Pierwszy nowoczesny słownik polski wydany po II wojnie światowej pod redakcją Witolda Doroszewskiego, potocznie zwany „słownikiem poprawnej polszczyzny Doroszewskiego”, uczył, że niepodległość to niezależność jednego państwa (czy narodu) od innych – w sprawach wewnętrznych i stosunkach zewnętrznych. Jak wiadomo, niepodległość jest nie tylko darem cennym, ale i kosztownym. Nie bywa też dana raz na zawsze.

Mówiąc o niepodległości Polski czy Litwy zwykle skłonni jesteśmy wymawiać głośne nazwiska, ważne bitwy, znane daty. Tymczasem niepodległość to nie tylko walka z bronią w ręku. To również, a może przede wszystkim, niedoceniana praca na zapleczu bohaterów trzeciego planu, wielu szeregowych mieszkańców miast, miasteczek i wsi. Ich niełatwy, pełen zagrożeń dzień codzienny, by inni mieli chleb i kryjówkę, a ich rodziny – opiekę.

Więcej>>>


<<<Wstecz