Placyki zabaw w Kabiszkach i Jęczmieniszkach

Miejsce na dziecięce swawole

Roześmiana dziatwa, zadowoleni rodzice, kapłani, władze rejonu i poszczególnych starostw spotkali się na… placykach zabaw. Nowych placów zabaw (aż trzech) doczekała się gmina niemenczyńska.

Miejsca zabaw zostały umieszczone: w Kabiszkach – przy szkole-przedszkolu, w Jęczmieniszkach – nieopodal szkoły podstawowej, w Rudowsiach (budowa jeszcze trwa) – koło przedszkola. Jak podkreślił starosta gminy Edward Puncewicz, ich lokalizacja została dobrana w taki sposób, aby mogły korzystać nie tylko mieszkańcy danych miejscowości, ale i ci, którzy przyjeżdżają do tych placówek z okolicznych wsi.


Więcej>>>


Jubileuszowa jubileusz „Pieśń znad Solczy”

24 maja br. w Solecznikach po raz dwudziesty odbędzie się Festiwal Piosenki Polskiej „Pieśń znad Solczy”. W jubileuszowej odsłonie imprezy kulturalnej wezmą udział zespoły folklorystyczne z Litwy, Polski i Białorusi.

Po raz pierwszy festiwal „Pieśń znad Solczy” zabrzmiał w Solecznikach 19 maja 1996 roku. Od tego czasu maj w miasteczku nierozerwalnie jest powiązany z piosenką, folklorem i wielonarodową spuścizną kulturową. Solecznicka impreza każdego roku gości zespoły polskie, litewskie i białoruskie, dając tym samym dowód bogactwa kultur różnych narodów zamieszkałych na Ziemi Solecznickiej.

– W roku 1996 pełniłem obowiązki wicemera rejonu oraz prezesa oddziału ZPL. Lata 90. cechowały kształtująca się świadomość narodowa i postawy patriotyczne. W tym okresie powstało wiele szkolnych i dorosłych zespołów artystycznych. Rzeczą naturalną było zorganizowanie imprezy promującej kulturę polską...

Więcej>>>


<<<Wstecz