150-lecie kościoła w podwileńskim Korwiu

Świadectwo pobożności i pracowitości

Zbudowany w ciągu zaledwie trzech lat, będący świadectwem pobożności i pracowitości parafian, kościół pw. św. Józefa Oblubieńca w Korwiu obchodzi 150 lat.

„Gromadząc się w swym parafialnym kościele na modlitwę wspólnotową dajemy świadectwo, że kościół jest nieustannie bijącym żywym sercem parafii” – powiedział sufragan diecezji wileńskiej ks. bp Arūnas Poniškaitis podczas niedzielnej uroczystości w kościele pw. św. Józefa Oblubieńca w Korwiu (gmina Mejszagoła) z okazji 150-lecia tej świątyni.

Jubileusz kościoła zgromadził na wspólnej – polsko-litewskiej – uroczystej Mszy św. parafian różnej narodowości. Parafia św. Józefa Oblubieńca jest nieduża, ale jej członkowie są bardzo odpowiedzialni za całą wspólnotę i za kościół. Jak zaznaczyła jedna z inicjatorek obchodów, Bożena Stankiewicz, 150-lecie kościoła w Korwiu – to ważna rocznica dla parafian, dlatego postanowiono uczcić ją wspólnie i uroczyście.

Więcej>>>


Jubileusz zespołu folklorystycznego „Cicha Nowinka” z Ciechanowiszek

Radość z twórczości i bycia razem

Tuż obok Wilna, w Ciechanowiszkach, twórczynie ludowe z ogromną satysfakcją świętowały niedawno 20-lecie zespołu folklorystycznego „Cicha Nowinka”.

20 lat temu, 9 stycznia, wiejskie panie i panowie śpieszyli na pierwszą próbę do miejscowego Domu Kultury. Najbardziej wytrwali i rozmiłowani w lokalnym folklorze uczestniczą w spotkaniach zespołu po dzień dzisiejszy, obecnie odbywają się one w Izbie Palm i Użytku Codziennego (która tegoż dnia również obchodzi rocznicę powstania, w tym roku – piętnastą).

Dzisiaj cieszymy się, że wytrwaliśmy w swej działalności i proponowane przez nas spotkania, koncerty, biesiady, edukacyjne zajęcia i podróże – takich spotkań w 2014 roku mieliśmy ponad pięćdziesiąt – znalazły swoich amatorów.

Więcej>>>


Harcerze Wileńskiego Hufca Maryi uczcili 152. Rocznicę Powstania Styczniowego

Pamięć żyje w sercach młodzieży

W czwartek, 22 stycznia, na Placu Łukiskim harcerze i harcerki Wileńskiego Hufca Maryi im. Pani Ostrobramskiej z przedstawicielami Wileńskiej Młodzieży Patriotycznej uczcili pamięć poległych powstańców, którzy brali udział w Powstaniu Styczniowym.

W godzinach popołudniowych odbył się uroczysty apel, który rozpoczęliśmy zapaleniem zniczy przy tablicy i krzyżu ku czci dowódców powstania. Harcerze pięknie przeczytali wiersze, „odkurzając wiedzę historyczną” dotyczącą tego wydarzenia, po czym wspólnie zaśpiewaliśmy „Rotę”, co jeszcze bardziej wzmocniło w nas ducha patriotyzmu.

Więcej>>>


Ambasador RP upamiętnił 152. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego

Nasz wspólny zryw

W czwartek, 22 stycznia – w rocznicę rozpoczęcia Powstania Styczniowego - ambasador RP na Litwie Jarosław Czubiński odwiedził grób Ludwika Narbutta, dowódcy powstania na Litwie, który zginął 5 maja 1863 r. pod Dubiczami (r. orański) i tam został pochowany.

Pamiętając ten zryw patriotyczny, w którym Polacy i Litwini walczyli ramię w ramię o wolność, o możliwość samodzielnego bytu państwowego, o prawo do samostanowienia, ambasador złożył wieniec na mogiłach powstańców.

Przedstawiciele ambasady RP w Wilnie składają wyrazy wdzięczności władzom, samorządom i mieszkań¬com za opiekę nad miejscami pamięci naszych narodów i mogiłami bohaterów.

Więcej>>>


Dwóch wilnian i kownianka – tegorocznymi stażystami w Sejmie RP

Stworzyć nową przestrzeń dialogu

„Liczymy na budowanie przez Państwa nowej przestrzeni dialogu” – powiedział ambasador RP w Republice Litewskiej Jarosław Czubiński do tegorocznych stażystów z Litwy w Międzynarodowym Programie Staży Parlamentarnych Kancelarii Sejmu RP.

W tym roku do udziału w Międzynarodowym Programie Staży Parlamentarnych Kancelarii Sejmu RP zgłosiła się rekordowa liczba kandydatów z Litwy – 17 osób na 3 miejsca (w ubiegłym roku kandydowało 8 osób). Jak zaznaczył podczas konferencji prasowej ambasador RP w Republice Litewskiej Jarosław Czubiński, program stażu nie jest skierowany wyłącznie do jakiejkolwiek grupy narodowościowej, ale kryterium znajomości języka polskiego jest rzeczą oczywistą.

Więcej>>>


Publikacje ks. Tadeusza Krahela o dziejach archidiecezji wileńskiej

Z szacunku do „przeszłości ołtarzy”

„Jeśli znamy historię, pamiętamy o naszych korzeniach oraz wartościach, którymi żyli nasi przodkowie. I tę historię należy szanować i poznawać, bo z niej wyciągamy wnioski na teraźniejszość i na przyszłość. Jeśli odcinamy się od swoich korzeni, narażamy się na niebezpieczeństwo „rozpłynięcia się” – tymi słowami prałat ks. dr Tadeusz Krahel mówił o swoich publikacjach, dotyczących dziejów archidiecezji wileńskiej.

W sobotę, 24 stycznia, w wileńskim środowisku zaprezentowano dwie książki autorstwa ks. Tadeusza Krahela, profesora teologii, wybitnego znawcy historii archidiecezji wileńskiej – „Diecezja Wileńska. Studia i szkice” oraz „Archidiecezja Wileńska w latach II wojny światowej. Studia i szkice”. Prezentacja odbyła się w kościele pw. Ducha Świętego w Wilnie.

Więcej>>>


Gruntowny remont Domu Dziecka w Solecznikach

Nowy oddział na jubileusz

Jubileuszowy, 20. rok działalności Dom Dziecka w Solecznikach rozpoczął z nowym statusem. W placówce został powołany oddział usług socjalnych, który został rozlokowany na dwóch wyremontowanych piętrach, dotychczas nie używanego skrzydła gmachu. Uroczyste otwarcie oddziału odbyło się 23 stycznia tego roku.

Dom Dziecka w Solecznikach jest samorządową placówką opiekuńczo-wychowawczą, prowadzącą działalność od jesieni 1995 roku. Że taki dom jest potrzebny podyktowało samo życie. W wyniku pogarszającej się sytuacji społeczno-ekonomicznej w rejonie, w połowie lat 90., wzrosła liczba rodzin, w których dzieci żyły nie tylko na skraju nędzy, ale też były pozbawione rodzicielskiego ciepła i uwagi.

Więcej>>>


Wylosowano numer list w wyborach do samorządów

Nr 14 – dla mniejszości narodowych

Listy kandydatów Akcji Wyborczej Polaków na Litwie w wyborach do rad samorządowych, które odbędą się na Litwie za miesiąc – 1 marca, będą sygnowane numerem 14. Pod tym numerem będą również wpisane listy kandydatów z ramienia koalicji AWPL i Aliansu Rosjan „Blok Waldemara Tomaszewskiego”. Numer wylosowała mer rejonu wileńskiego Maria Rekść.


Więcej>>>


Laureaci konkursu historycznego z Ławaryszek

Odkrywamy naszą historię

18 września w Polsce był ogłoszony III konkurs „Odkrywamy naszą historię”, upamiętniający 30. rocznicę męczeństwa ks. Jerzego Popiełuszki.

Na podstawie dostępnych źródeł i własnych przemyśleń należało rozwinąć myśl wyrażoną przez papieża Jana Pawła II we Wrocławiu 7 czerwca 1991 r.: „Kulturę europejską tworzyli męczennicy trzech pierwszych stuleci, tworzyli ją także męczennicy na wschód od nas i u nas w ostatnich dziesięcioleciach. Tak, tworzył ją ksiądz Jerzy Popiełuszko. On jest patronem naszej obecności w Europie za cenę ofiary z życia, jak Chrystus. Tak jak Chrystus, jak Chrystus ma prawo obywatelstwa w świecie, ma prawo obywatelstwa w Europie, dlatego, że dał swoje życie za nas wszystkich”.

Więcej>>>


<<<Wstecz