Nagroda dla Centrum Kultury Polskiej na Litwie im. St. Moniuszki

Za polskość i wzorową polszczyznę

Plebiscyt do zaszczytnych tytułów „Mistrz Mowy Polskiej” i „Kuźnia Mistrzów Mowy Polskiej” sfinalizowany został 23 września br. w Starym Teatrze w Lublinie. W godzinach wieczornych odbyła się tu XIII gala finałowa znakomitego w Polsce programu. Laureatem „Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej” zostało Centrum Kultury Polskiej na Litwie im. Stanisława Moniuszki.

Po raz pierwszy w ciągu 13 lat, odkąd rozpisany jest ten konkurs, tytuł przyznano organizacji działającej poza granicami Polski. Dyrektor Centrum Apolonia Skakowska odbierając nagrodę powiedziała, że jest to wysokie uznanie polskiego życia kulturalnego na Litwie i podsumowanie 25-lecia jej charytatywnej pracy w dziedzinie polskiej kultury i oświaty.

Tytuł „Kuźnia Mistrzów Mowy Polskiej” przyznawany jest placówkom życia publicznego, instytucjom lub przedsięwzięciom, które kultywują i promują najlepsze wzorce polszczyzny.

Dyrektor Apolonia Skakowska mile wspomina ten wieczór w Starym Teatrze w Lublinie, którego architektura i wystrój przypomina nasz teatr Reduty. „Tak jakbym była w Wilnie, bo przybyli tam ludzie reprezentujący świat intelektualny Polski – pisarze, dziennikarze, artyści – rozpytywali o Wilnie, o życiu kulturalnym i oświatowym Polaków na Ziemi Wileńskiej”.

Na pytanie, jak po pierwszych emocjach związanych z przyznaniem zaszczytnego tytułu pani dyrektor ocenia pracę nagrodzonego Centrum Kultury i swoją jako założyciela i kierownika, Apolonia Skakowska powiedziała, że jest to praca w imię polskości na Ziemi Wileńskiej, w dziedzinie kultury i oświaty. Jest to praca w imię doskonalenia polszczyzny i kultury dzieci i młodzieży polskich szkół i przedszkoli, w imię zachowania poczucia tożsamości narodowej oraz troski o polskie dziedzictwo narodowe w Wilnie i na Wileńszczyźnie. Pani Apolonia w tym uznaniu pracy Centrum widzi też wysławianie patrona – Stanisława Moniuszki, ojca polskiej opery narodowej.

„Niezwykle jest ciężka droga do laurów, pod wiatr. Niezmiernie się cieszę, że ten tytuł okrył sławą nas wszystkich – Polaków Wilna i Wileńszczyzny. Jestem niewymownie wdzięczna nestorce i kapłance Kresów niestrudzonej Barbarze Wachowicz, że dostrzegła naszą pracę godną tego tytułu. To ona zgłosiła Centrum do tej nominacji. Obiecuję, że dotrzymamy kroku w rozwoju promocji polskiej kultury na ziemi swych ojców” – powiedziała Apolonia Skakowska.

Tytuły Mistrzów Mowy Polskiej w tym roku otrzymali: Arkadiusz Jawień, lekarz, naukowiec, wykładowca, Grażyna Lutosławska, dziennikarka radia Lublin, Tomasz Zimach, dziennikarz.

Krystyna Adamowicz
Fot. Jan Lewicki

<<<Wstecz