Wystawa zdjęć „Ocalić od zapomnienia”

Fotograficzna opowieść o bohaterach

Fotografie żołnierzy Armii Krajowej, którzy w czasie II wojny światowej walczyli na Litwie, Białorusi i Ukrainie znalazły się na wystawie, która została otwarta w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Wystawa pt. „Ocalić od zapomnienia”, zorganizowana przez Stowarzyszenie Odra –Niemen, opowiada o żyjących na dawnych Kresach Wschodnich żołnierzach Armii Krajowej, którzy walczyli podczas II wojny światowej na Litwie, Białorusi i Ukrainie. Autorem większości prezentowanych na wystawie zdjęć jest fotografik Piotr Kurpaska. To on skomponował wystawę i dokonał wyboru zdjęć. Fotografie zostały wykonane w ciągu ostatnich dwóch lat podczas pobytów weteranów w Polsce oraz podczas wyjazdów autora fotografii na Litwę, Białoruś i Ukrainę.

Na trzydziestu planszach zamieszczono portrety żyjących żołnierzy AK z Kresów Wschodnich, a dokładniej z Wileńszczyzny, Grodzieńszczyzny oraz Lwowa. Nie tylko portrety - również ich domy, spotkania, radości i smutki. Fotografie są uzupełnione tekstami, opowiadającymi o powojennych losach osób, które brały udział w ruchu oporu.

Po raz pierwszy wystawa została pokazana w listopadzie 2012 r. na placu obok Bazyliki Garnizonowej pw. św. Elżbiety we Wrocławiu. Następnie odwiedziła wiele miast Polski. Zanim dotarła do Wilna, była prezentowana w Ośrodku Kultury w Ejszyszkach oraz Gimnazjum „Żejmiana” w Podbrodziu. Z Wilna ekspozycja powędruje do Białegostoku, następnie do Grodna i Lwowa.

Udział w otwarciu wystawy wzięli: Wacław Pacyna, prezes Klubu Armii Krajowej w Wilnie, Edward Klonowski, żołnierz AK oraz wiceprezes Stowarzyszenia Żołnierzy Polskich w Wilnie oraz Władysław Korkuć, żołnierz AK.

Jak zaznaczyła podczas otwarcia ekspozycji prezes zarządu Stowarzyszenia Odra-Niemen, Ilona Gosiewicz, wystawa jest elementem całorocznego projektu pt. „Ocalić od zapomnienia”. W jego ramach wydano też płytę DVD, która skierowana jest do uczniów i nauczycieli jako pomoc dydaktyczna na lekcjach historii. „Płyta ma charakter edukacyjny. Zawiera trochę informacji, trochę zdjęć, fragmenty filmików” – powiedziała „Tygodnikowi” prezes. Płyty zostały rozesłane do szkół w Polsce. Zostały też przekazane do koła ZPL „Wileńska Młodzież Patriotyczna”, które ma przekazać płyty dalej. Jak zaznaczyła prezes, gdyby były zapytania czy zapotrzebowania na płyty ze szkół, to Gosiewicz chętnie dostarczy ich więcej do Wilna.

„Główną ideą naszego stowarzyszenia jest adresowanie projektów do młodych ludzi, zarówno w Polsce jak i poza granicami kraju po to, by uczyli się historii swego kraju, by rozwijali swoją tożsamość. Ale oczywiście projekty są też adresowane do wszystkich zainteresowanych losami nie tylko kombatantów, ale również ludzi, którzy coś wnoszą w naszą kulturę i życie naszego narodu” – powiedziała „Tygodnikowi” Ilona Gosiewicz.

Wystawa powstała dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Można ją oglądać do 30 lipca br.

Iwona Klimaszewska

Na zdjęciu: wystawa przybliża powojenne losy żyjących żołnierzy AK na dawnych Kresach Wschodnich.
Fot.
autorka

<<<Wstecz