„Prawda zwyciężyła”

Modlitwa „Jezu, ufam Tobie!” – sercami płaczącej Polski ogarnęła cały świat! Wigilia Niedzieli Miłosierdzia Bożego po raz drugi zatrzęsła podwalinami współczesnego świata, gdy umierał Jan Paweł II w 2005 roku w Rzymie, a teraz kwiat polskiej inteligencji wraz z Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim i żoną Marią pod Smoleńskiem, gdy w misteriach Ziemi Katynia „przeszli do Domu Ojca Miłosierdzia”. Polska niczym „Chrystusowa Golgota Zbawienia” prowadzi ludzkość znakami czasu i mocą prawdy do odnowy religijnej i moralnej. Z woli Bożej, cierpienia narodu polskiego mają charakter nadzwyczajny, nadnaturalny i są „kluczem Chrystusa” do ratowania świata poprzez zwrot ludzkości do Bożego Miłosierdzia i wzajemnego przebaczenia sobie win, krzywd i nowego życia w pojednaniu. Rosja, od 10 kwietnia 2010 jest i musi pozostać na klęczkach skruchy w świetle blasku Prawdy Katynia.

W Katyniu przed laty zawsze odczuwałem „krzyk i strach”. Tym razem – nieopisane uczucie „śmierci ofiar lasu katyńskiego i tych, którzy mieli dotrzeć na Mszę św. 70. rocznicy zbrodni”. Pustka i kruchość ludzkiego jestestwa swoje mówiła, a wiara czyniła „radość – Oni żyją i zwyciężają z Królem Miłosierdzia”. Ich krew i rozrzucone doczesne szczątki, jak szaty Chrystusa z Wielkiego Piątku, ale Krzyż i Zmartwychwstanie „źródłem pokoju dla narodów świata”. Bogarodzico „Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy...” Królowo Polski, módl się za nami!

11 kwietnia o godz. 12.00 odprawiłem Mszę św. w Niedzielę Bożego Miłosierdzia pod klasztorem św. s. Faustyny na Antokolu w Wilnie za wszystkie ofiary narodowej tragedii katastrofy prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem. Parę godzin wcześniej wróciliśmy z Katynia. Lud wileński czekał na „świętej ziemi objawień”. Instruktorzy i drużyny harcerskie WHM i studenci JP2 czynnie wzięli udział w smutnych uroczystościach. Temu miejscu antokolskiemu oddali wiele dobrych myśli i uczuć Jan Paweł II i sam Prezydent Lech Kaczyński oraz Anna Walentynowicz. Teraz będą razem błogosławić z nieba pielgrzymom do Katynia i do wileńskiej kany Bożego Miłosierdzia. Przez tych Wielkich Polaków misja św. s. Faustyny nabiera pełni realizacji, gdy pisze w Dzienniczku „Prawda – zwycięża – w cierniowej koronie”; „Polskę szczególnie umiłowałem” i „wywyższę ją”.

Procesja ze zniczami i flagami biało-czerwonymi, z obrazem „Jezu, ufam Tobie” udała się pod ambasadę RP na ul. Smelio. Koronka była odmawiana w różnych językach Europy. Niech nie zagaśnie w nikim na świecie zapalony „Ogień Miłosierdzia” przez Ojca Świętego Jana Pawła II i ofiarę tych „polskich świętych męczenników Katynia”. Trwajmy w rozmodleniu i refleksji podczas tych żałobnych dni rekolekcji patriotycznych Polskiego Narodu ku Zmartwychwstaniu, Alleluja.

W niedzielę, 18 kwietnia, o godz. 12.00 – Msza św. za ofiary katastrofy lotniczej. Antokol ul. Grybo 29

ks. Dariusz Stańczyk

Na zdjęciu: instruktorzy i drużyny harcerskie wzięli udział w smutnych uroczystościach.

<<<Wstecz