Republika Pawłowska - unikalne minipaństewko

Młodzieżowe centrum „EUROPROJEKT” uzyskało finansowanie z europejskich programów na realizację projektu młodzieżowego „P-Republika”. Międzynarodowy projekt młodzieżowy, autorstwa Edyty i Julii Mackiewicz będzie poświęcony dziedzictwu kulturalnemu i historycznemu Republiki Pawłowskiej, która działała na Ziemi Solecznickiej w drugiej połowie XVIII wieku. O celach i zadaniach europejskiego projektu mówi jego koordynatorka Julia Mackiewicz.

Kiedy powstał pomysł napisania projektu młodzieżowego poświęconego tematyce Republiki Pawłowskiej?

Pomysł zrodził się w zeszłym roku podczas wycieczki po rejonie solecznickim organizowanym przez Solecznicki Oddział Rejonowy Związku Polaków na Litwie. Młodzież zainspirowała unikalna historia minipaństewka Republiki Pawłowskiej i zwróciła się do naszego centrum z prośbą o napisanie projektu. Praca nad projektem zajęła nam trzy miesiące.

Z jakich funduszy będzie realizowany projekt i kto zostanie jego partnerem?

Projekt zostanie sfinansowany ze środków Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. Naszymi partnerami będą: Dom Kultury w Jedlinie Zdrój (Polska, województwo dolnośląskie), samorząd rejonu solecznickiego oraz specjalna szkoła-internat w Solecznikach, w której na czas projektu zamieszkają jego uczestnicy.

W jakim terminie dojdzie do bezpośredniej realizacji projektu?

Projekt odbędzie się w dniach 2-7 lipca. Weźmie w nim młodzież (19 osób) z Polski i Litwy w wieku 17-26 lat.

W jakich zajęciach będzie uczestniczyła młodzież i jakie działanie zakłada program projektu?

Podczas realizacji projektu młodzież będzie uczestniczyła w warsztatach edukacyjnych, historycznych, integracyjnych. Planujemy w czasie trwania projektu uporządkować terytorium dawnej siedziby Republiki Pawłowskiej, przeprowadzić wieczory tematyczne kultury litewskiej i polskiej, dokonać historycznej inscenizacji z życia mieszkańców Republiki Pawłowskiej. Na zakończenie projektu jego uczestnicy umieszczą w Pawłowie informacyjną gablotę turystyczną w językach polskim i litewskim, na której zostanie zamieszczona informacja o historii Republiki Pawłowskiej.

Czy zakładacie kontynuację tego projektu w następnych latach?

Tak, myślimy o napisaniu projektu w celu pozyskania środków na konserwację dawnego majątku Republiki Pawłowskiej. Niewiele z niego zostało, ale należy zachować ten historyczny pomnik dla następnych pokoleń.

A. K.

Na zdjęciu: młodzież z Polski i Litwy zadba o dawną siedzibę Republiki Pawłowskiej.


Notatka historyczna

Republika Pawłowska istniała w latach 1767-1791, jej założycielem był Paweł Ksawery Brzostowski. W roku 1767 nabył on majątek Merecz położony niedaleko Turgiel. W swoim minipaństewku Brzostowski przeprowadził szereg reform, których główną było zniesienie poddaństwa dla chłopów. Republika Pawłowska posiadała swego prezydenta (właściciela majątku), Sejm, sąd, milicję ludową, wojsko, walutę, herb i flagę. W 1791 roku Sejm Litwy i Polski oficjalnie przyznał Republikę i zatwierdził jej konstytucję.

<<<Wstecz