Międzynarodowa trasa turystyczna: Wilno-Lublin-Kraków

Szlakiem Jagiellonów

Co mają wspólnego Wilno i Lublin, Kraków i Sandomierz? Otóż te miasta należały kiedyś do Szlaku Jagiellonów. Dzisiaj ten królewsko-kupiecki trakt jest promowany jako międzynarodowa trasa turystyczna.

W 1386 roku litewski książę Jagiełło wyruszył z Wilna podążając przez Lublin do Krakowa, aby uzyskać koronę Królestwa Polskiego. Od chwili ustanowienia Rzeczypospolitej Obojga Narodów ta droga stała się najważniejszym szlakiem łączącym stolice Litwy i Polski. Przemierzały go nie tylko orszaki królewskie, ale też dyplomaci i rycerze, duchowni i uczeni, artyści i urzędnicy.

Promocyjny przejazd z Wilna

Dzisiaj Szlak Jagiellonów jest reaktywowany jako szlak turystyczny. Zajmuje się tym Organizacja Turystyczna „Szlak Jagielloński” (z siedzibą w Lublinie, www.szlakjagiellonski.pl), zrzeszająca samorządy, przedsiębiorców, stowarzyszenia oraz indywidualnych pasjonatów kultury.

„Ten Szlak nie jest tylko naszym pomysłem. To jest propozycja, którą wymyślili nasi przodkowie. Ponieważ nie ma już królów, ani furmanek, więc chcemy aby tę podróż historycznym traktem kontynuowali turyści” – podczas wileńskiej prezentacji trasy Wilno-Lublin-Kraków mówił Janusz Kopaczek, prezes Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński”.

Organizatorzy i uczestnicy tego zrzeszenia przyjechali do Wilna, aby właśnie stąd rozpocząć pierwszy promocyjny przejazd królewskim szlakiem. Wilno, jako początek podróży, zostało wybrane nieprzypadkowo – w tym roku miasto nad Wilią nosi miano Europejskiej Stolicy Kultury 2009, a Litwa obchodzi swoje Tysiąclecie.

Tegoroczny przejazd ekspedycji odbywa się pod hasłem „Rok 1569” – z okazji 440. rocznicy Unii Lubelskiej. Uczestnicy wyprawy od 27 czerwca do 7 lipca przemierzając trasę Wilno-Lublin-Kraków w odwiedzanych po drodze zakątkach będą prezentowali ideę Szlaku. Ekspedycję tą trasą organizatorzy zamierzają przeprowadzać co roku i zapraszają do uczestnictwa wszystkich chętnych.

Nic z chmurki

W celu rozwoju ruchu turystycznego na Szlaku Jagiellońskim planowane jest oznakowanie traktu, stworzenie interaktywnej mapy powiązanej z GPS, przewodnika i filmu. Zadaniem organizatorów „Szlaku Jagiellońskiego” jest także promowanie miasteczek, które w czasach jagiellońskich przeżywały „złoty wiek”, a teraz są zapomniane (np. Koszyce, Mielnik, Parczew i in.).

„Szlak Jagielloński” łączący Kraków i Wilno posiada dwie trasy: trasa nadwiślańska przebiega przez Brześć, a druga trasa omija Białoruś i prowadzi wyłącznie przez Polskę i Litwę.

„Mapa Szlaku Jagiellońskiego powstawała kilka lat. Braliśmy pod uwagę tylko udokumentowane podróże na szlaku Kraków-Lublin-Wilno. Wszystkie miasta traktu są potwierdzone. Nie ma ani jednej miejscowości, którą wzięlibyśmy, mówiąc przysłowiowo, z chmurki” – mówił pan Janusz.

Międzynarodowa współpraca

Prezes organizacji turystycznej „Szlak Jagielloński” wspólnie z zainteresowanymi osobami i instytucjami z Litwy i Białorusi planuje zbudowanie międzynarodowej sieci współpracy w ramach tego projektu turystycznego, który wymaga prowadzenia przemyślanych działań marketingowych. „Litwini i Białorusini też mają prawo do tego projektu” – zaznaczył Kopaczek, ciesząc się, że nawiązała się współpraca z wileńskim Muzeum Narodowym - Pałacem Władców. W Wilnie, Krakowie i Brześciu mają się odbywać międzynarodowe spotkania dotyczące koordynacji projektu, natomiast centrum organizacji - w Lublinie.

„Via Regia”

Szlak Jagielloński jest wpisany do projektu „Via Regia” – Wielkiej Drogi Kulturowej Rady Europy (łączącej Santiago de Compostela i Brugię-Lublin-Wilno i Kijów). Kierownik projektu „Via Regia” – Jurgen Fischer – również przybył do Wilna na prezentację Szlaku Jagiellonów, by uczestniczyć w promocyjnej ekspedycji Wilno-Lublin-Kraków. Zaznaczył, że już od kilkunastu lat zajmuje się lansowaniem podróżowania „królewską drogą”. „Zanim powstały miasta, wcześniej ukształtował się drogowy szlak „Via Regia”, który ma wytłumaczenie geograficzne – na północ od niego znajdował się obszar zlodowacenia, a na południe – góry. Pomiędzy nimi było miejsce, którym najlepiej było podróżować” – opowiadał Fischer. Chciałby dołączyć do wspólnego projektu również inne szlaki kulturowe Europy. „Chodzi o to, by każdy odcinek nie promował się oddzielnie, ale żeby promować wspólnie cały projekt” – dodał prezes „Via Regia”.

Śladami przodków

Oprócz „Szlaku Jagiellońskiego” do projektu „Via Regia” należy także „Szlak Kupiecki” (Wrocław-Lublin-Lwów). Na etapie projektowania jest „Szlak Pielgrzymkowy św. Jakuba” (Santiago de Compostela-Lublin), „Szlak Handlowy Morze Bałtyckie-Morze Czarne” (Gdańsk-Lublin-Kilia) oraz „Szlak Poselstw Papieży i Carów” (Rzym-Lublin-Moskwa).

Promując podróżowanie śladami naszych przodków Kopaczek zaznaczył, że tymi traktami prądy zachodnie zmierzały na Wschód. Jego zdaniem jest ważne, by te szlaki oprócz historyków docenili również turyści.

Organizatorzy „Szlaku Jagiellońskiego” zamierzają go wpisać na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO.

Iwona Klimaszewska

Na zdjęciu: mapka „Szlaku Jagiellońskiego”.

<<<Wstecz