Młodzież szkół Wileńszczyzny rywalizowała w konkursie wiedzy o życiu Papieża - Polaka

Jan Paweł II jest ich autorytetem

Czerwiec – czas, kiedy młodzież więcej myśli o końcu roku szkolnego, ewentualnie o sprawdzianach wiedzy, rozliczeniu się z poszczególnych przedmiotów, niż o uczestnictwie w konkursach. Motywują bowiem one do większej pracy, wysiłku umysłowego, a jak tutaj się uczyć, gdy letnie dni ani trochę nie sprzyjają przesiadywaniu za biurkiem. Tym niemniej w miniony piątek, 6 czerwca, do sali DKP przybyło 36 uczniów klas 10 z 21 szkół Wileńszczyzny, przygotowanych do naukowej rywalizacji. Nikt ich do uczestnictwa w konkursie nie zmuszał, jedynie nauczyciele: historycy, katecheci lub poloniści, zaproponowali swoim wychowankom uczestnictwo i pomoc w przygotowaniach.

Zorganizowanie konkursu nt. wiedzy o życiu Jana Pawła II było pomysłem Stanisława Pieszki, wiceprezesa ZPL, prezesa Fundacji „Samostanowienie” wspierającej oświatę polską. Nie jest to pierwszy konkurs, którego inicjatorem jest pan Stanisław. Przed dwoma laty uczniowie zmagali się ze sobą w konkursie historycznym. Należy też podkreślić, że inicjator znajduje również finanse oraz sponsorów na nagrody dla zwycięzców. Zorganizowania konkursu od strony praktycznej podjęło się Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Polska Macierz Szkolna”, wysyłając do placówek informacje o konkursie, przygotowując uczniom salę oraz poczęstunek.

„Kiedy zorganizowałem konkurs historyczny, nagrodą dla laureatów była wycieczka krajoznawcza po najpiękniejszych miastach Polski – o pomyśle zorganizowania konkursu opowiada Stanisław Pieszko. – Niestety, ale taka nagroda nie wywołała radości u jego uczestników. W końcu pojechało nawet kilka osób, które gorzej odpowiedziały na pytania i nie znalazły się na liście laureatów. Dlatego postanowiłem, że zwycięzcy konkursu wiedzy o życiu Jana Pawła II pojadą do Rzymu, by nagroda była interesująca i pociągająca młodzież”. Owszem, wielu uczestników konkursu, mówiąc o przygotowaniach do sprawdzianu, jako jedną z motywacji wymieniało tę imponującą nagrodę.

Sprawdzian rozpoczął się w południe, modlitwą „Anioł Pański”, której przewodził ks. Andrzej Andrzejewski, proboszcz parafii w Jaszunach. W ciągu 1,5 godziny uczniowie musieli odpowiedzieć na 68 pytań dotyczących życia Karola Wojtyły, jego zainteresowań, papieskiego nauczania, podróży apostolskich. Niektóre pytania wymagały wszechstronnej wiedzy uczniów, znajomości historii Kościoła oraz jego działalności. Pytania zostały przysłane z Polski, a przygotowane przez Fundację Jana Pawła II i Instytut Podlaski. Szkoły, które wzięły udział, mogły wytypować tylko dwóch przedstawicieli, uczniów klasy 10. Po rozwiązaniu konkursu dla jego uczestników przygotowano kilkugodzinną wycieczkę po Wilnie. W tym czasie komisja, w której skład weszli: Stanisław Pieszko, s. Anna Mroczek, Stanisław Michalkiewicz, redaktor polskiej audycji Litewskiego Radia oraz Helena Bakuło, miała czas na sprawdzenie i ocenę wszystkich prac. Z 36 uczestników zostało wybranych 10 osób, które uzyskały największą ilość punktów podczas rozwiązywania zadań.

„Pytania były bardzo konkretne, co pomogło nam w obiektywnej ocenie wszystkich prac – powiedziała s. Anna Mroczek. – Sądzę też, że nie tylko nagroda przyprowadziła tych młodych ludzi na konkurs, a zamiłowanie do tego Papieża, jakim był Jan Paweł II. Przecież rodziców niektórych uczestników stać byłoby na zorganizowanie dla swoich pociech wycieczki do Rzymu, ale młodzież większą satysfakcję ma z tego, co jej przychodzi z trudem, nad czym musi popracować”. Imponująca była praca ucznia Wileńskiego Gimnazjum im. A. Mickiewicza Roberta Czechowicza, który uzyskał 67 punktów z 68 możliwych.

„Jan Paweł II stale był w moim życiu, jest dla mnie autorytetem, czy wręcz idolem” – opowiada jedna z 10 laureatów konkursu - Marzena Mackojć z Nowej Wilejki. – „Udział w konkursie potraktowałam też jako sprawdzian siebie. Dało mi to motywację do głębszego poznania nauczania Papieża”.

Uczniowie, którzy nie załapali się do 10 pierwszych miejsc, też nie pozostaną bez nagrody. Czeka ich bowiem wycieczka po Litwie śladami Jana Pawła II. Młodzież lubi przebywać w gronie rówieśników, różne wyprawy, wycieczki, dlatego każda forma rozrywki, którą zdobędzie własną pracą, jej odpowiada. Uczniowie twierdzili, że na konkurs przybyliby nawet wtedy, gdyby nagrodą byłaby wyłącznie wycieczka po Litwie, przecież są tzw. pokoleniem Jana Pawła II, więc każda okazja do poznania jego nauczania, wydarzeń życia, jest dla nich dobra.

Teresa Worobiej
Na zdjęciu: laureatom konkursu pielgrzymka do Rzymu będzie niezwykłym przeżyciem.
Fot.
autorka

LISTA LAUREATÓW:
Robert Czechowicz, Gimnazjum im. A. Mickiewicza, 67 pkt
Jarosław Kaplewski, Gimnazjum im. Jana Pawła II, 55 pkt
Dariusz Kaplewski, Gimnazjum im. Jana Pawła II, 52 pkt
Agata Podworska, Szkoła Średnia im. St. Moniuszki, 49 pkt
Tomasz Sieniut, Szkoła Podstawowa w Płocieniszkach, 45,5 pkt
Tomasz Szturo, Szkoła Średnia im. J. I. Kraszewskiego, 43 pkt
Justyna Tatol, Szkoła Podstawowa w Płocieniszkach, 42,5 pkt
Marzena Mackojć, Szkoła Średnia im. J. I. Kraszewskiego, 42,5 pkt
Ksenia Auziak, Szkoła Średnia im. J. Słowackiego w Bezdanach, 42 pkt
Waldemar Kowalewski, Szkoła Podstawowa w Duksztach, 38 pkt

<<<Wstecz