Prezentacja księgi pamiątkowej dedykowanej Księdzu Profesorowi Tadeuszowi Krahelowi

„Mój Kościół w historię wpisany”

W miniony piątek, 11 kwietnia, w Instytucie Polskim odbyło się spotkanie, które zostało zainspirowane przez uczniów, wdzięcznych swojemu mistrzowi. Społeczność wileńska była świadkiem prezentacji księgi pamiątkowej „Mój Kościół w historię wpisany”, której redaktorzy ks. dr Tadeusz Kasabuła i ks. dr Adam Szot wydali na jubileusz 70-lecia swemu mistrzowi księdzu profesorowi Tadeuszowi Krahelowi. Uroczysta prezentacja publikacji zgromadziła duchownych z Wilna i Białegostoku, grono katechetów, Polskie Centrum Katechetyczne oraz wileńskich przyjaciół ks. profesora, z którymi współpracował przy redagowaniu różnych publikacji.

Ks. prof. Tadeusz Krahel pochodzi z Białostocczyzny. Po święceniach kapłańskich, które przyjął w roku 1964, przez 4 lata pracował jako wikariusz w parafiach diecezji białostockiej, po czym rozpoczął studia specjalistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, na Wydziale Teologicznym, w Instytucie Historii Kościoła. Studia doktoranckie kontynuował w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, gdzie uzyskał stopień doktora w zakresie historii Kościoła. Życie księdza prof. Tadeusza Krahela było wypełnione pracą naukowo-dydaktyczną, pracował jako wykładowca w seminarium białostockim, pełnił tam funkcję prefekta alumnów, wykładał na Akademii Teologicznej w Warszawie. Efekt jego pracy dydaktycznej – to ponad 50 wypromowanych prac magisterskich i liczne prace dyplomowe. Znaczną część studentów, którzy pod jego kierunkiem pisali prace magisterskie i obronili je na Papieskim Wydziale Teologicznym stanowią też katecheci ze szkół na Wileńszczyźnie i Białorusi. Ksiądz profesor był u początków sekcji polskiej Archidiecezjalnego Studium Katechetycznego w Wilnie, gdzie do dziś przyjeżdża z wykładami.

Szczególne miejsce w pracy naukowej ks. profesora zajmuje historia Kościoła Diecezji Wileńskiej, czemu poświęcił wiele badań i publikacji. Przygotowywał proces beatyfikacyjny Sług Bożych trzech kapłanów męczenników, zamordowanych przez hitlerowców w Berezweczu w 1942 roku. Zgromadzony na przestrzeni lat materiał, wypisy ze źródeł archiwalnych, bogata literatura, wywiady ze świadkami przyczyniły się, że ksiądz profesor postanowił opracować dzieje archidiecezji wileńskiej w czasie II wojny światowej oraz martyrologii jej kapłanów. Dorobek pisarski ks. profesora obejmuje około 500 publikacji naukowych i popularnonaukowych. Zainteresowanie dziejami kultu Matki Boskiej Ostrobramskiej dało efekt w postaci czterech edycji Antologii Poezji Ostrobramskiej; przy jej wydaniu współpracował z wileńskimi poetami.

Podczas spotkania w Instytucie Polskim dwaj uczniowie księdza prof. Tadeusza Krahela ks. dr Tadeusz Kasabuła i ks. dr Adam Szot, prowadząc spotkanie, opowiedzieli o swoim nauczycielu, jego działalności naukowo-dydaktycznej, dorobku pisarskim. Zaprezentowali także Księgę Pamiątkową, w której Czytelnik znajdzie biogram, pół gawędę, pół relację o życiu i drodze naukowej ks. Tadeusza Krahela, mieszkańca ziem podlaskich, miłośnika Kresów, oraz bibliografię jego dzieł. Na księgę składają się również wspomnienia i refleksje przyjaciół ks. Tadeusza. Cenny blok materiałów stanowią artykuły napisane specjalnie do księgi. Autorzy – to osoby, których ks. profesor poznał w swej naukowej i duszpasterskiej działalności, pochodzą z różnych środowisk Polski i Litwy.

Podczas prezentacji publikacji z prelekcją wystąpiła dr Irena Mikłaszewicz, wygłaszając referat nt. polityki sowieckiej wobec duchowieństwa polskiego na Wileńszczyźnie. Wśród zamieszczonych w księdze artykułów znajdują się dwie publikacje autorów z Wileńszczyzny: ww. dr Ireny Mikłaszewicz oraz dr. Jana Gabriela Mincewicza nt. dziejów oryginalnego obrazu Miłosierdzia Bożego.

Spotkanie upiększył śpiew chóru zespołu „Wileńszczyzna”. Natomiast przybyli na spotkanie katecheci oraz byli i obecni studenci ks. prof. Tadeusza Krahela jak też jego następców ks. dr. Tadeusza Kasabuły i ks. dr. Adama Szota mieli okazję do rozmów ze swoimi promotorami, złożenia gratulacji Jubilatowi oraz zdobycia autografu.

Teresa Worobiej
Na zdjęciu: ks. prof. T. Krahel ze wzruszeniem podziękował wszystkim, którzy przybyli na prezentację książki i przyczynili się do jej powstania.
Fot.
autorka

<<<Wstecz