Rok 2007: Przegląd wydarzeń


STYCZEŃ

12.01 rozstrzygnięto II edycję konkursu dziennikarskiego „Orle Pióro”, którego inicjatorem występuje Związek Polaków na Litwie. Laureatkami ex aequo zostały wieloletnia dziennikarka „Kuriera Wileńskiego” Krystyna Adamowicz i prezenterka rozgłośni radiowej „Znad Wilii” Sabina Giełwanowska.

13.01 w Nowych Święcianach odsłonięciem pierwszej tablicy w języku polskim, ufundowanej przez miejscową ludność, upamiętniono ofiary masowych rozstrzeliwań Polaków – mieszkańców powiatu święciańskiego w roku 1942.

14.01 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie podczas koncertu charytatywnego sfinalizowano doroczną akcję dobroczynną „Gwiazdka dla sierot”.

14.01 w Awiżeńskiej Szkole Średniej odbył się tradycyjny przegląd zespołów kolędniczych, zorganizowany przez wydział kultury, sportu i turystyki samorządu rejonu wileńskiego.

W dorocznym plebiscycie „Kuriera Wileńskiego” na najpopularniejszego Polaka na Litwie w roku 2006 przez czytelników został wybrany prezes Stowarzyszenia „Macierz Szkolna” Józef Kwiatkowski.

16.01 na przedwyborczej naradzie członków Zarządów oddziałów Akcji Wyborczej Polaków na Litwie z przedstawicielami 25 polskich organizacji społecznych na Litwie zostały zatwierdzone programy oddziałów i listy wyborcze kandydatów z ramienia AWPL na wybory samorządowe.

19.01 nagrodą Asocjacji Samorządów Litwy „Za największy postęp w dziedzinie finansów” „Złote Wici” („Auksine Krivule”) uhonorowano samorząd rejonu solecznickiego.


LUTY

Rudziska Szkoła Średnia z polskim i litewskim językiem nauczania w rejonie trockim, powstała w 1896 r., obchodziła 110-lecie swego istnienia.

17.02 zespół folklorystyczny „Solczanie” świętował jubileusz 20-lecia działalności.

17.02 w Mickunach odbyła się rejonowa impreza „Zapustowe swatanie” z kiermaszem kaziukowym, występami zespołów i zabawą karnawałową.

18.02 Zapusty rejonowe świętowano w Solecznikach.

18.02 w Niemenczynie startowały doroczne zawody narciarskie „Wileńszczyzny biały czar”, zorganizowane przez Klub Sportowy „Polonia” Wilno, Szkolno-Polonijny Klub Olimpijczyka „Wilia” przy Gimnazjum im. K. Parczewskiego oraz starostwo m. Niemenczyn.

25.02 na Litwie odbyły się wybory do lokalnych rad samorządowych (na zdjęciu). Na Wileńszczyźnie po raz piąty zdecydowane zwycięstwo odniosła Akcja Wyborcza Polaków na Litwie zdobywając 58 tys. głosów – 5,2 proc. w skali kraju i 53 mandaty, w tym: 19 z 27 w rejonie wileńskim, 20 z 25 – w rejonie solecznickim, 6 z 51 w m. Wilnie, 5 z 25 w rejonie trockim.


MARZEC

3.03. w m. Niemenczyn odbył się XVIII Jarmark „Kaziuczek Niemenczyński”, którego organizatorem tradycyjnie występuje starostwo miasta.

2-4.03 w Centrum Wystawowym „Litexpo” po raz 13. odbyła się międzynarodowa wystawa turystyki i sportu „Vivattur – 2007”, na której swoje stoisko zaprezentował rejon wileński.

4.03 Główna Komisja Wyborcza po rozpatrzeniu skarg partii litewskich nie dopatrzyła się naruszeń ordynacji wyborczej podczas minionych wyborów samorządowych i oficjalnie uznała ich wyniki w rejonie solecznickim.

7.03 w Kaplicy Ostrobramskiej została odprawiona Msza św. dziękczynna za pomyślne dla społeczności polskiej na Litwie zakończenie kampanii wyborczej.

8-9.03 w Ejszyskim Gimnazjum odbyła się XVIII Republikańska Olimpiada Literatury i Języka Polskiego.

10.03 w Ejszyszkach bawiono się na jarmarku kaziukowym, który już po raz siódmy zorganizowały: Centrum Kultury w Solecznikach, Dom Polski w Ejszyszkach, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Ejszyskiej oraz starostwo.

19.03 w dniu imienin i 101. urodzin ks. prałata Józefa Obrembskiego, polskiej szkole średniej nr 1 w Mejszagole nadano jego imię i poświęcono sztandar (na zdjęciu).

Na Litwie gościła delegacja Rzecznika Praw Dziecka Polski na czele z Ewą Sowińską, która w trakcie pobytu odwiedziła rejon wileński i solecznicki.

24.03 „Tygodnik Wileńszczyzny” przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych RP został wyróżniony medalem „Pro memoria” „Za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu”.

29-30.03 przedstawiciele samorządowców z Wileńszczyzny na zaproszenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP przebywali z wizytą w Warszawie, podczas której zostali przyjęci przez premiera RP Jarosława Kaczyńskiego.


KWIECIEŃ

5.04 odbyły się pierwsze posiedzenia nowo wybranych Rad solecznickiego i trockiego samorządów rejonowych. W pierwszej z nich przedstawiciele AWPL będą sprawowali władzę niepodzielnie, w drugiej – w koalicji rządzącej.

14.04 rozpoczęła V kadencję Rada samorządu rejonu wileńskiego, podczas której 27 radnych, w tym 19 z AWPL, będą sprawowali władzę w ciągu 4 lat.

16.04 na pierwszym posiedzeniu stołecznej Rady na wicemera Wilna z ramienia AWPL, wchodzącej do koalicji rządzącej, wybrano Artura Ludkowskiego.

25.04 prezydent Litwy Valdas Adamkus przebywał z wizytą w podwileńskiej Rudominie, gdzie odwiedził szkoły średnie – polsko-rosyjską im. F. Ruszczyca oraz litewską „Rytas” i zapoznał się z warunkami funkcjonowania obu placówek.

25.04 w Senacie RP otwarto wystawę fotograficzną „Rejon solecznicki: dzieje, ziemia i ludzie” autorstwa fotografika Jerzego Karpowicza.

26.04 bibliotece w Sawiczunach, w rejonie wileńskim, nadano imię pochodzącego z tych stron białoruskiego poety Franciszka Bahuszewicza.

28.04 jubileusz 20-lecia działalności obchodził Zespół Pieśni i Tańca „Solczanka”, działający w Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach.


MAJ

3.05 po raz pierwszy w historii niepodległej Litwy i Polski Sejmy obu państw na wspólnym posiedzeniu, za pośrednictwem telemostu, uczcili rocznicę uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja 1791 r.

5.05 w finale konkursu „Najlepsza szkoła rejonu wileńskiego 2003-2006” uhonorowano zwycięzców: wśród szkół średnich – Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie, wśród podstawowych – szkołę w Suderwie.

6.05 w Dniu Matki w Solecznikach odbył się XI Festiwal Folklorystyczny Kultury Polskiej „Pieśń znad Solczy”.

12.05 Msza św. w kościele św. Teresy w intencji dziękczynnej za zwycięstwo AWPL w wyborach samorządowych na Wileńszczyźnie oraz okolicznościowa majówka w Pikieliszkach.

18.05 uroczystość poświęcenia sztandaru Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wilnie.

18.05 społeczność wiernych Wilna powitała relikwie św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

24.05 miał miejsce wiec protestacyjny przed gmachem Sejmu RL w sprawie zwrotu ziemi na Litwie zorganizowany przez Litewski Związek Właścicieli Ziemi i oddział ZPL m. Wilna.


CZERWIEC

1.06 uroczystość inauguracyjna z okazji przyznania Rudomińskiej Szkole Średniej im. F. Ruszczyca statusu gimnazjum.

1.06 miała początek międzynarodowa wyprawa wzdłuż rzeki Wilii celem uczczenia 150. rocznicy słynnej ekspedycji Konstantego hrabiego Tyszkiewicza.

12.06 w Mejszagole uroczyste obchody 75-lecia święceń kapłańskich ks. prałata Józefa Obrembskiego.

14-15.06 w rejonie solecznickim i 15-16.06 w rejonie wileńskim przeprowadzono szkolne zloty turystyczne.

15.06 obradowała XII konferencja oświatowa Wileńskiego Oddziału Rejonowego ZPL „Polskie dziecko – w polskiej szkole”.

17.06 w Podbrodziu odbył się XII Festyn Kultury Polskiej Ziemi Święciańskiej „Nad brzegiem Żejmiany”.

23.06 w Starych Trokach po raz 17. odbył się Festyn Kultury Polskiej Ziemi Trockiej „Dźwięcz, polska pieśni!”.

25.06 przy kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Kowalczukach został odsłonięty pierwszy na Litwie pomnik Jana Pawła II.


LIPIEC

1.07 w kościele pw. śś. Piotra i Pawła uroczyście obchodzono 500-lecie istnienia parafii karkożyskiej w rejonie święciańskim.

7.07 w kwaterze wojskowej na Rossie, a 13.07 przy pomniku w Krawczunach społeczność polska Wilna i Wileńszczyzny obchodziła 63. rocznicę operacji o wyzwolenie Wilna przez oddziały Armii Krajowej „Ostra Brama”.

14-15.07 nad jeziorem Daniłowskim odbył się VII Rodzinny Zlot Turystyczny „Sużany 2007” zorganizowany przez AWPL i Wileński Oddział Rejonowy ZPL.

24.07 do Ostrej Bramy w Wilnie dotarła XVII Międzynarodowa Piesza Pielgrzymka Suwałki-Wilno.

27.07 została podpisana umowa o nabyciu od Poczty Litewskiej b. pałacu Paców przy ul. św. Jana 3 z przeznaczeniem na siedzibę Ambasady Polskiej.


SIERPIEŃ

28.07-4.08 na XIII Letnich Światowych Igrzyskach Polonijnych w Słupsku Polacy z Litwy uplasowali się na drugiej pozycji zdobywając 65 medali.

9.08 po 4 latach starań, Ministerstwo Oświaty i Nauki RL wydało licencję, zezwalającą na otwarcie w Wilnie polskiej filii Uniwersytetu w Białymstoku.

9.08 spod Ostrej Bramy startowała XIV wileńska pielgrzymka rowerowa śladami Apostoła Narodów św. Pawła po Grecji.

15.08 w Święto Wniebowzięcia NM Panny w Turgielach odbyło się doroczne Święto Plonów, a w Kowalczukach - Święto Rodzin.

15.08 Wilno odwiedził i wystąpił z koncertem w Domu Kultury Polskiej, urodzony w tym mieście, słynny śpiewak Bernard Ładysz.

24.08 w Norwiliszkach, w rejonie solecznickim, po raz pierwszy zorganizowano międzynarodowy festiwal rockowy „Be2gether” z udziałem 30 zespołów.

24-26.08 w Szumsku pod hasłem „Bądźcie budowniczymi cywilizacji miłości” po raz siódmy odbyły się Katolickie Dni Młodzieży z udziałem uczestników z Łotwy, Ukrainy i Białorusi.

26.08 po raz pierwszy w Wilnie z koncertem w Parku Górnym gościła popularna audycja radiowa z Polski „Lato z radiem”.


WRZESIEŃ

1.09 w nowowilejskiej parafii Matki Bożej Królowej Pokoju został zorganizowany Dzień Młodych pod hasłem „Kościół – to my”.

1.09 podczas inauguracji nowego roku szkolnego prezydent Litwy Valdas Adamkus odwiedził litewskie i polskie gimnazja w Ejszyszkach oraz litewską i polską szkoły średnie w Połukniu.

1.09 w Jałówce uroczyście otwarto nowy budynek szkolny, wzniesiony ze środków samorządu rejonu wileńskiego i Senatu RP.

7.09 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął Uchwałę o Karcie Polaka.

9.09 w finałowych rozgrywkach piłkarskich o Puchar Mera Rejonu Wileńskiego zwyciężyła drużyna z Niemieża.

15.09 w Turmoncie, po raz czwarty, Jezioroski Oddział ZPL zorganizował Festyn Kultury Polskiej „Trzymajmy się razem”.

22-26.09 w Warszawie trwały obrady III Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy, w którym wzięło udział ponad 300 delegatów z 60 państw, w tej liczbie delegacja Polaków z Litwy.

Doroczne Święta Plonów odbyły się: 16.09 - rejonowe w Solecznikach, 23. 09 - w Miednikach, 29.09 - rejonu wileńskiego w Pikieliszkach, 30.09 - w Rudziszkach, 6.10 - rejonowe w Trokach, 6.10 - w Zujunach.


PAŹDZIERNIK

5.10 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyła się uroczysta inauguracja I roku akademickiego wydziału ekonomiczno-informatycznego filii Uniwersytetu w Białymstoku (na zdjęciu).

5.10 uroczysta inauguracja Gimnazjum „Rytas” w Rudominie.

6.10 Szyrwincki Oddział Rejonowy ZPL po raz trzeci zorganizował w Jawniunach Święto Kultury Polskiej „Śpiewaj z nami”.

11.10 uroczyste otwarcie z udziałem prezydentów Litwy Valdasa Adamkusa i Polski Lecha Kaczyńskiego nowej siedziby Ambasady Polskiej w Wilnie.

12.10 w wieku 75 lat zmarła w Taboryszkach znana malarka ludowa i wspaniały Człowiek – Anna Krepsztul.

12.10 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie finał XIII edycji konkursu „Najlepsza szkoła – najlepszy nauczyciel”.

14.10 uroczyście obchodzono 80-lecie parafii w Jaszunach.

Wileński Sąd Administracyjny zadowolił skargę rodziców w sprawie decyzji Rady stołecznego samorządu o powołaniu w Jerozolimskiej Szkole Średniej XI klasy polskiej.

W dniach 18-22.10 na scenie dawnej „Reduty” trwały III Wileńskie Spotkania Teatralne Scen Polskich z udziałem zespołów z Moskwy, Lwowa, Budapesztu i innych miast oraz rodzimych kolektywów teatralnych.

19.10 uroczystości z okazji 100-lecia szkoły w Bujwidzach.

26.10 Rada samorządu rejonu wileńskiego podjęła uchwałę „W sprawie nieudzielenia zgody na likwidację samorządu rejonu wileńskiego oraz powołanie nowych samorządów w Niemenczynie i Kowalczukach”.

28.10 na cmentarzu parafialnym w Duksztach odbyła się uroczystość poświęcenia memoriału oo. pijarów.


LISTOPAD

4.11 w Podbrodziu konsekrowano nowo wybudowaną świątynię Bożą pw. Maryi Królowej Rodzin.

4-8.11 w gmachu b. teatru „Reduta” na Pohulance trwały Dni Kultury Polaków na Litwie zorganizowane przez Związek Polaków na Litwie.

10.11 w Duksztach Starych, w rejonie ignalińskim, staraniem ZPL odsłonięto pomnik na grobach żołnierzy polskich, poległych w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r.

11.11 prezydent Litwy Valdas Adamkus wziął udział w odbywających się w Warszawie obchodach 89. rocznicy Niepodległości Polski.

11-18.11 oktawa Opiek Ostrobramskich, 12.11 nabożeństwo z kaplicy transmitowało Radio Maryja i TV „Trwam”.

16.11 koncertem „Powstała, by żyć” w Miednickim Centrum Kultury samorząd rejonu wileńskiego i rejonowy oddział ZPL uczcili 89. rocznicę Święta Niepodległości Polski.

16-19.11 z wizytą na Wileńszczyźnie przebywał kardynał Henryk Gulbinowicz z Wrocławia, pochodzący z okolic Bujwidz.

17.11 VIII Festyn Kultury Polskiej w Wisagini, zorganizowany przez oddział ZPL.

18.11 w kościele Ducha Św. odsłonięcie tablicy pamiątkowej z okazji 100. rocznicy śmierci św. Rafała Kalinowskiego, ufundowanej przez PSWWWPiZ.

20.11 spotkanie przedstawicieli społeczności polskiej na Litwie z delegacją z Komitetu Doradczego Konwencji Ramowej Rady Europy w sprawie ochrony mniejszości narodowych w Niemenczynie.

23.11 35-lecie działalności artystycznej obchodził zespół „Wilenka” ze szkoły średniej im. Wł. Syrokomli.

29-30.11 w Wilnie obradowała międzynarodowa konferencja oświatowa „Oświata w środowisku wielokulturowym – dymensja Europy”.

30.11 podczas wizyty na Litwie prezesa Rady Ministrów RP Donalda Tuska w Domu Kultury Polskiej w Wilnie miało miejsce jego spotkanie z przedstawicielami polskiej społeczności na Litwie.

31.11 70-lecie istnienia świętowała szkoła podstawowa w Pikieliszkach.


GRUDZIEŃ

5-6.12 w Zułowie i Wilnie trwały obchody 140. rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego.

9.12 w Białymstoku odbył się finał Konkursu Recytatorskiego im. A. Mickiewicza „Kresy”, wśród jego uczestników były dwie uczennice z Litwy.

15.12 IV międzynarodowa konferencja SNPL „Skutki przystąpienia Litwy do Unii Europejskiej dla mniejszości polskiej: próba podsumowania”.

15.12 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie ogólnokrajowe spotkanie opłatkowe ZPL.

20.12 w Sejmie RL została przyjęta przez posłów w pierwszym czytaniu Ustawa o ochronie życia poczętego w stadium prenatalnym, zgłoszona przez posła Waldemara Tomaszewskiego, przewodniczącego AWPL.

20.12 spotkania opłatkowe nauczycieli w DKP i szkole podstawowej im. Jana Pawła II.

21.12 Litwa została pełnoprawnym członkiem europejskiego systemu granicznego Schengen. Symbolicznego zniesienia szlabanów między Litwą a Polską na przejściu Kalvarija-Budzisko dokonali prezydenci RL i RP Valdas Adamkus i Lech Kaczyński.

29.12 konferencja samorządowców Akcji Wyborczej Polaków na Litwie.

<<<Wstecz