Siemieliszki znane i nieznane

Chlubna przeszłość Siemieliszek

Na obrzeżu rejonu elektreńskiego, w pięknej dolinie Strewy, leży miasteczko Siemieliszki, które w 2006 roku obchodziło jubileusz 730-lecia, a parafia siemieliska – 505 lat swego istnienia. W tym roku obecny kościół siemieliski będzie obchodził 225 lat. W kościelnej dzwonnicy wisi najstarszy dzwon na Litwie, odlany w 1430 roku, pamiętający czasy Witolda Wielkiego i Jagiełły. Najstarsza część miasteczka z trójkątnym placem stanowi zabytek urbanistyczny. Tu zachowały się charakterystyczne drewniane zabudowania z końca XIX i początku XX wieku, ulica brukowana kamieniami, cerkiew. To jest nasze historyczno-kulturowe dziedzictwo, które musimy zachować dla przyszłych pokoleń.

Przed II wojną światową siemieliska parafia była ogromna i wystarczająco bogata. Kościół ze wszystkich stron otaczały budynki o różnym przeznaczeniu. Po wojnie władza sowiecka wszystkie je znacjonalizowała. W jednych rozlokowano szpital, w innym ambulatorium, niektóre zostały zamienione w domy mieszkalne, a w sali parafialnej rozlokowały się klub i biblioteka.

Po upływie dwóch dziesięcioleci, kiedy wybudowano miasto Elektreny, przeniesiono tam szpital, później do współczesnego gmachu przeprowadziło się i ambulatorium, a opuszczone zabudowania zaczęły niszczeć. Nadeszły czasy „pieriestrojki”, potem Litwa ogłosiła niepodległość. Niektóre domy pokościelne, a nawet klub, zostały sprywatyzowane. Zostały tylko dwa nikomu niepotrzebne budynki.

Na potrzeby miasteczka

I oto teraz, po kilku latach wzmożonych wysiłków, proboszcz siemieliski ks. Gintautas Jančiauskas potrafił odzyskać te budynki oraz hektar ziemi, na których one stoją. Powstało pytanie: co robić dalej, skąd pozyskać środki, żeby można było te budynki wyremontować?

Bardzo dobrze, że Siemieliszki mają aktywnego starostę Vytasa Barzdaitisa. To on wraz z proboszczem, jako pierwsi, obmyśleli, co dalej robić. Zrodziła się idea – przysposobić te budynki na cele społeczne, czyli utworzyć w nich Centrum Społeczne, które będzie otaczał park. Na parterze pierwszego budynku ma być urządzona sala pogrzebowa, a na jego piętrze – mieszkanie dla stróża, który będzie sprawował pieczę nad budynkami. Na parterze drugiego domu urządzi się salę na potrzeby miasteczka: tu będą mieli swą siedzibę organizacje pozarządowe: wspólnota starostwa, Caritas, komitet kościelny, Rada Kobiet, Centrum Inicjatywy Obywatelskiej, młodociani gajowi, rada pomocy policji itd. Na piętrze urządzi się pokoje dla gości, czyli mały hotelik.

Od wizji do celu

Na samym początku organizatorzy postanowili zwrócić się do przedsiębiorców, pochodzących z Siemieliszek. Przedsiębiorcy obiecali pomóc czym mogą: siłą roboczą, pieniędzmi. Lecz pięniędzy na ten cel trzeba około miliona. Wówczas zaczęto szukać innych źródeł. Starostwo uczestniczy więc w różnych projektach, deklarujących pomoc finansową. Największą z nich – prawie milion litów – starostwo spodziewa się otrzymać z programów Finansowej Pomocy Norwegii i Ekonomicznej Przestrzeni Europy. Około 15 proc. wydatków zobowiązał się pokryć samorząd elektreński. Już zaczęto szykować projekt renowacji budynków.

Starosta V. Barzdaitis i proboszcz G. Jančiauskas zaapelowali do mieszkańców parafii o pomoc w uporządkowaniu terenu koło budynków i założyć tam park. Na apel odezwało się niemało osób i teren został uporządkowany.

W sierpniu nasza parafia obchodzi swój jubileusz. Od kilku lat w parafii jest przeprowadzany tydzień „Od św. Wawrzyńca do św. Rocha”. W tym roku tydzień ten będzie się odbywał w dniach 12-19 sierpnia. Siemieliski kościół jest poświęcony pod wezwaniem św. Wawrzyńca, więc od jego wspomnienia w kalendarzu liturgicznym zaczyna się tydzień odpustowy. W głównym ołtarzu naszej świątyni znajduje się natomiast cudowny obraz św. Rocha – patrona rolników, dlatego w Siemieliszkach na Litwie odbywa się największy odpust tego świętego, na który przybywa około 10 tys. wiernych.

Kościół już zaczął szykować się do tego święta, teraz odbywa się w nim remont – są wymieniane podłogi. Parafia zaprasza wiernych przyjechać w tych dniach do Siemieliszek i uczestniczyć w nabożeństwie odpustowym.

Władysława Orszewska-Kursevičiene
Siemieliszki
Na zdjęciu: w porządkowaniu terenu przykościelnego uczestniczyła młodzież szkolna
Fot.
archiwum autorki

<<<Wstecz