Medal dla walczącego o prawdę

Kapelan Rodzin Katyńskich i Pomordowanych na Wschodzie ksiądz prałat Zdzisław Jastrzębiec Peszkowski został podczas uroczystości w Sejmie “Katyń - 5 Marca - Dzień Pamięci” uhonorowany Medalem Komisji Edukacji Narodowej Narodowej. Dziękując za odznaczenie, duchowny podkreślił, że jest szczęśliwy, iż w polskim parlamencie mówi się o zbrodni katyńskiej i uczestniczy w tym młodzież. Minister edukacji Roman Giertych podziękował księdzu prałatowi za jego walkę o prawdę uwieńczoną sukcesem. O tym mordzie wiedzą dziś przecież wszyscy Polacy.

- Dzisiaj wszystkie pokolenia Polaków o zbrodni katyńskiej znają prawdę połączoną z przebaczeniem, a to jest chyba najważniejsze - powiedział minister edukacji Roman Giertych, wręczając księdzu prałatowi Zdzisławowi Peszkowskiemu Medal KEN.

- Panu Bogu dziękuję, że w Sejmie mówimy o Golgocie Wschodu - podkreślił duchowny. - Ogromnie jestem szczęśliwy, że w tej chwili w szkole mówi się o Katyniu, za to niech Bóg błogosławi - dziękował ksiądz prałat wicepremierowi. Kapelan Rodzin Katyńskich relacjonował, że kilka dni temu ktoś do niego zadzwonił w nocy. Starszy mężczyzna chciał koniecznie przekazać mu wiadomość, że jego wnuk wie więcej o Katyniu od swego dziadka. Ten nagrodził go za to i obiecał opłacić wyjazd do Katynia, żeby poszerzył swoją wiedzę.

Ksiądz prałat przypomniał, że podczas każdej jego wizyty u Jana Pawła II Papież mówił mu, że pamięta o Katyniu. - Ile razy przyszedłem po błogosławieństwo, to zawsze powiedział: “Ja codziennie pamiętam o Katyniu”.

Podkreślił, że ostatnią rzeczą, którą pozostawił nam Papież, jest to, “żebyśmy pamiętali o Golgocie, żebyśmy mieli moc przebaczenia, tak jak nam to nakazał, i tak będziemy czynić do końca swego życia”. - Dziękuję Matce Bożej Fatimskiej, że nie pozwala, żeby prawda o tej zbrodni została starta i wyrzucona - powiedział ks. Peszkowski.

W swoim wykładzie towarzyszącym uroczystości historyk dr Witold Wasilewski z IPN podkreślił, że celem zbrodni katyńskiej było wyniszczenie elity Narodu Polskiego i zniszczenie polskości jako takiej. Z tej zbrodniczej spuścizny Związek Sowiecki nie wycofał się nigdy.

Z kolei dr Grzegorz Jędrejek, prawnik z KUL, stwierdził, że mord katyński był niewątpliwie zbrodnią ludobójstwa. Była to najbardziej zakłamana zbrodnia świata. - Sowieci użyli ogromnych środków, aby prawda o niej nie ujrzała światła dziennego, ponieważ ta zbrodnia obnażała prawdziwe oblicze Związku Sowieckiego - zaznaczył.

Oświadczenie w sprawie ataków na Kościół katolicki

Z narastającym niepokojem obserwujemy nasilającą się akcję dyskredytowania Kościoła katolickiego w Polsce. Pojawiające się regularnie w mediach publikacje i audycje zmierzają do narzucenia fałszywego wizerunku Kościoła jako instytucji, w której duża część duchownych i hierarchów uwikłana była w świadomą współpracę ze służbami specjalnymi PRL. Ta bezprawna, medialna lustracja Kościoła trwa nieprzerwanie od wielu tygodni, a jej apogeum miało miejsce na przełomie 2006 i 2007 roku w związku z tzw. sprawą ks. abp. Stanisława Wielgusa. Zastanawiający jest mechanizm tej „lustracji”, w której biorą udział czołowe dzienniki, tygodniki, stacje telewizyjne i radiowe. Oburzająca jest łatwość, z jaką media otrzymują dostęp do archiwaliów zgromadzonych w IPN, oraz łatwość w formułowaniu osądów. Dokonują tego często ludzie, którzy nie mają do tego moralnego prawa ani odpowiednich kwalifikacji!

Ze smutkiem stwierdzamy, że kampania ta przypomina najgorsze wzorce stalinowskiej propagandy z lat 50. XX wieku, z tą różnicą, że księży „agentów imperializmu amerykańskiego” zastąpili księża „agenci komunistycznych służb specjalnych”. Uderza się w wybitnych kapłanów, także takich, którzy blisko współpracowali z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. W naszym przekonaniu jesteśmy świadkami zorganizowanej nagonki mającej na celu zdyskredytowanie nie tylko poszczególnych osób, ale całego Kościoła, którego budowniczymi byli Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Polski, i Kardynał Karol Wojtyła. Dokonuje się to często pod obłudnym hasłem „walki o prawdę”.

Zwracamy się do właścicieli mediów, dziennikarzy, publicystów i historyków o opamiętanie. Niszczenie autorytetu Kościoła katolickiego jest działaniem na szkodę Narodu i Państwa Polskiego. Kościół katolicki ma do spełnienia nadprzyrodzoną misję, ale jest także instytucją mającą ogromne zasługi w historii polskiej państwowości. Stanowczo protestujemy przeciwko przedstawianiu tej instytucji jako zbiorowiska agentów tajnych służb, karierowiczów, oportunistów i ludzi o podejrzanej moralności. Państwo polskie, jego organa, nie mogą - naszym zdaniem - pozostawać obojętne wobec opisanego zjawiska. Kiedy łamane są elementarne prawa osoby ludzkiej, kiedy naruszane są postanowienia Konkordatu i inne ustawy - obowiązkiem państwa jest działanie na rzecz przywrócenia ładu prawnego. Państwo nie może po cichu tolerować szerzącego się zła godzącego w fundamenty Rzeczypospolitej.

Anna Sobecka
- poseł na Sejm RP
Bogusław Kowalski
- poseł na Sejm RP
Gabriela Masłowska
- poseł na Sejm RP
Tadeusz Dębicki
- poseł na Sejm RP
Józef Cepil
- poseł na Sejm RP
Waldemar Kraska
– senator
Piotr Cybulski - poseł na Sejm RP

<<<Wstecz