Dzieje Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Trokach 1924-1937 (3)

Oprócz pracowni przedmiotowych w nauce pomagały, a także dodatnio wpływały na wszechstronny rozwój ucznia, liczne koła zainteresowań i organizacje uczniowskie, szczegółowo opisane na łamach seminaryjnego kwartalnika "Ogniwo".

1. Koło Muzyczne: do wychowania muzycznego przykładano dużą wagę. W jednym z pokoi centrali, zwanym salonikiem, stał fortepian. Uczennice obowiązywała nauka gry na skrzypcach. Warto nadmienić, że w II klasie szkoły ćwiczeń już uczono dzieci nut. Pierwszą naczycielką śpiewu i muzyki, a także pierwszą wychowawczynią w internacie była młodziutka Lilia Lisieniecka. Prowadziła chór szkolny, urządzała domowe koncerty we własnym wykonaniu przy fortepianowym akompaniamencie Julii Rutkowskiej. Gra na instrumentach była popularna w Seminarium. Na zdjęciach widoczne są trzymane w rękach uczennic, oprócz skrzypiec, mandoliny i gitary.

2. Koło Sportowe: wykorzystywano w pełni naturalne warunki Trok. Seminarium miało własną przystań z łodziami, kajakami, żaglówkami. Wybudowano też dwa baseny: duży z trampoliną dla Seminarium i mały basen dla szkoły ćwiczeń. Uczniowie Seminarium mieli do dyspozycji łyżwy i narty, sala gimnastyczna posiadało kompletne wyposażenie.

3. Koło Teatralne: prowadziła je Maria Chmielnicka, wybitna polonistka, druga obok Julii Rutkowskiej animatorka życia kulturalnego Seminarium. Do najlepszych, świadczących o dużym wysiłku młodzieży i o staranności wykonania, należały przedstawienia: "Zły czar", "Kopciuszek", "Balladyna", "Pastorałki", "Wesele na Wileńszczyźnie", "Dożynki na Wileńszczyźnie", "Łobzowianie", wyjątki z "Nocy Listopadowej", wieczory poświęcone "Wiośnie w poezji polskiej", a także wieczór poświęcony twórczości Mickiewicza.

Oprócz imprez teatralnych, organizowanych dla siebie, młodzież organizowała imprezy dla mieszkańców okolicznych wsi. Imprezy artystyczne organizowane w terenie miały na celu zbliżenie uczennic do ludności, wśród której będą żyły jako nauczycielki. Zachowało się zdjęcie Marii Chmielnickiej, pomagającej uczennicom w rozwiązywaniu zawiłego "zagadnienia polonistycznego". Maria Chmielnicka była także wybitną wychowawczynią internatu. Opiekowała się domkiem "pod blinkiem", który zgodnie z nazwą serwował zaproszonym gościom gorące bliny.

4. Koło Przyrodnicze i Fotograficzne: prowadził je legendarny nauczyciel trocki Ludwik Jaworski, popularnie zwany "panem Ludwiczkiem". Zmarł w sędziwym wieku ponad 90 lat, na krótko przed śmiercią Julii Rutkowskiej. Wybitny nauczyciel i wychowawca, bibliofil, rozmiłowany w przyrodzie. Organizował niezapomniane dla młodzieży wycieczki poznawcze z celami naukowymi, krajoznawcze, a także intensywne wędrówki, mające na celu zaprawę sportową. Twórczy, nowatorski, zorganizował w Trokach stację meteorologiczną, będącą filią stacji wileńskiej. Od przybycia w 1927 r. do Seminarium chłopców (było ich niewielu, maturę w 1933 r. otrzymało tylko 8 chłopców) był wychowawcą domku, w którym mieszkali. Delikatny, dyskretnie udzielał uczniom pomocy materialnej. Z przekonań socjalista, z natury tolerancyjny. Cenił szlachetność i odwagę biskupa Bandurskiego, jeździł do Wilna, aby przywieźć go do Trok.

Pasją Ludwika Jaworskiego była fotografia. Uwieczniał na błonie wszystko i wszędzie. Wiele ocalałych fotografii jest sygnowanych pieczęcią: Koło Fotograficzne Stowarzyszenia "Ogniwo" przy Seminarium w Trokach. Oprócz sprzętu fotograficznego Seminarium posiadało radio i epidiaskop - urządzenia wówczas bardzo nowoczesne.

5. Sodalicja Mariańska: organizowała obchody ku czci Królowej Korony Polskiej i papieża. Do obowiązków sodalicji należało również utrzymanie wiecznie palącego się płomienia w lampce oliwnej, stojącej przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. Obraz ten stanowił spuściznę po rodzinie Karola Sas-Dobrzańskiego. Sodalicja zajmowała się przygotowaniem kaplicy na rekolekcje szkolne i ołtarza na Boże Ciało. Rekolekcje były dla uczniów Seminarium wielkim świętem. Jadalnia zamieniała się w kaplicę, przez trzy dni w Seminarium panowała dzwoniąca w uszach cisza. Uczniowie zwracali się do siebie szeptem. Ksiądz rekolekcjonista, przy pomocy pedagogów i dyrektorki, umiał stworzyć w tych dniach odpowiednią atmosferę.

Przez kilka lat opiekunem sodalicji był prefekt Seminarium ks. Wiktor Potrzebski (zginął w czasie Powstania Warszawskiego jako kapelan AK). Bardzo energiczny, szybko włączył się i ożywił życie szkolne i internatowe. Nie był wychowawcą internatu, ale opiekował się wraz z Ludwikiem Jaworskim samorządem uczniowskim, działającym głównie w internacie. Był to dobry psycholog, rozumiejący młodzież. Oprócz religii prowadził w razie potrzeby inne przedmioty.

Niezapomnianym wydarzeniem religijnym w Seminarium były rekolekcje w 1926 r. z udziałem biskupa Władysława Bandurskiego. Biskup Bandurski był także obecny na poświęceniu sztandaru Seminarium. Zachowało się zdjęcie biskupa wśród rzeszy uczniów Seminarium. O mocy, z jaką oddziaływał biskup Bandurski na młodzież, świadczą wspomnienia jednej z "troczanek": "W czasie kazania, wygłoszonego na odprawie harcerzy z województwa wileńskiego zorganizowanej z okazji 3 Maja, biskup rozwinął słowa: "Mężnie, górnie, z radością". Kazanie to zrobiło na nas tak duże wrażenie, że zamiast zostać w Wilnie, aby - jak wcześniej planowaliśmy - pójść do kina, zaraz po uroczystości wróciłyśmy pośpiesznie do Trok z ogromnym zapałem do dalszej pracy harcerskiej". Cenną pamiątką, jaka została w Trokach, był portret biskupa, do którego pozował osobiście. Autorem portretu był kuzyn pani Julii, artysta malarz Władysław Dunin-Marcinkiewicz.

6. Koło Obchodów Rocznic Państwowych i Historycznych: koło to zajmowało się organizowaniem obchodów rocznic państwowych i historycznych. Wszystkie obchody bardzo starannie przygotowywano. Były dla uczniów dużym przeżyciem, budziły i kształtowały uczucia patriotyczne i obywatelskie. Także wszystkie uroczystości szkolne miały wyjątkowy charakter i bardzo staranną oprawę. Przykładem może być wigilia spożywana przy ustawionych w kształcie podkowy stołach, tradycyjne dzielenie się opłatkiem, dwanaście potraw, Mikołaj wjeżdżający z upominkami na saniach, wykonanych przez uczniów na zajęciach praktycznych.

7. Harcerstwo: prężnie działała drużyna harcerska. Drużyna dzieliła się na zastępy o specjalizacjach: pielęgniarska, żeglarska, wioślarska, obozowo-strzelnicza, zdobnicza, kwiaciarska. Zbiórki zastępców odbywały się co tydzień, a drużyny co miesiąc. Dużą wagę przywiązywano do zdobywania sprawności. Po zakończeniu roku szkolnego harcerze urządzali dwutygodniowy obóz. Drużyna zdobywała fundusze ze sprzedaży ciastek, czekoladowych jajek, chustek do nosa itp. Harcerze prowadzili także działalność społeczną w środowisku mieszkańców Trok. Opiekowali się dziećmi z najuboższych i najbardziej zaniedbanych rodzin. Drużyna harcerska Seminarium oraz drużyna szkoły powszechnej i zastęp zuchów przy szkole ćwiczeń utworzyły Hufiec Trocki z druhną Rutkowską na czele.

8. Samorząd Uczniowski: dużą rolę w życiu Seminarium odgrywał samorząd uczniowski, którego opiekunką była Julia Rutkowska. Organizacja życia w centrali spoczywała w rękach samorządu. Przedstawiciel samorządu wyznaczał dyżurnych i czuwał nad ogólnym porządkiem w centrali. W każdym domku wybrano osobę, która była odpowiedzialna za domek, wyznaczała dyżurnych, reprezentowała domek na zewnątrz i załatwiała wszystkie sprawy związane z życiem domku. Samorząd prowadził sklepik dla uczniów, wydawał pisemko "Głos spod ławki", w którym zamieszczano także krytyczne uwagi pod adresem nauczycieli.

Przy tak intensywnie prowadzonym procesie nauczania i wychowania dużą wagę przykładano do odpoczynku ucznia, do zabawy i rozrywki, rozumiejąc, że odpoczynek jest równie ważny jak praca. Znormalizowany układ godzin pracy i wypoczynku, a także odciążających nerwowo i bardzo użytecznych pod względem kulturalnym licznych atrakcji, pobudzał do intensywnej pracy. Wspólna zabawa była ważnym czynnikiem jednoczącym młodzież, pozwalającym na wzajemne poznanie się i nawiązanie bliższego przyjacielskiego kontaktu. Już w pierwszym roku istnienia Seminarium dziewczęta spędzały sobotnie wieczory, po tygodniowym większym sprzątaniu, na potańcówkach i rozrywkach. Stałymi punktami wspólnych zabaw były baletowe popisy utalentowanych uczennic, a także ludowe scenki w strojach mocno stylizowanych.

Bardzo lubianą formą rozrywki były "niespodzianki". Dziewczęta z danego domku, w tajemnicy przed innymi, szykowały na sobotni wieczór popis artystyczny we własnym wykonaniu. Również formą niespodzianki były audycje radiowe z dowcipnymi odczytami i piosenkami. W karnawale, w sali pięknie udekorowanej przez uczennice pod kierunkiem nauczyciela od zajęć praktycznych, odbywały się tradycyjne, starannie przygotowane bale. Bal rozpoczynał się polonezem. W pierwszej parze kroczyli pani dyrektor Julia Rutkowska z dyrektorem męskiego Seminarium Nauczycielskiego w Wilnie, za nimi - pedagodzy z obu szkół, a następnie młodzież.

W Seminarium panowała rodzinna atmosfera, a jednocześnie było ono szkołą otwartą. Bardzo często przyjeżdżali na występy do Trok artyści. Dość wspomnieć o koncertach Ireny Dubiskiej, Cetnera, Szymanowskiej, Modrakowskiej, Targowskiej. Własne wiersze recytował Witold Hulewicz. Niezapomniane wrażenie wywarło wystawienie przez aktorów z Wilna "Dziadów" w ruinach Zamku Trockiego. Często bywali w Trokach goście, nieraz wybitni, jak wspomniany już biskup Władysław Bandurski. Wielkim przyjacielem Seminarium był prof. Stanisław Lorentz. W swojej książce "Album Wileńskie" wielokrotnie wymienia Seminarium. Przyjeżdżali profesorowie Uniwersytetu Stefana Batorego i często włączali uczniów do prowadzonych przez siebie prac. Częstymi gośćmi byli prof. Maria Znamierowska-Prufferowa i prof. Mieczysław Limanowski. Napływ wycieczek szkolnych z całej Polski, turystów i gości, udostępnianie budynków Seminarium dla rozmaitych kursów w czasie wakacji stało się czymś normalnym. W Trokach zawsze coś się działo, był ciągły ruch. Po wybudowaniu szosy uruchomiono bezpośrednią komunikację autobusową z Wilnem, co znacznie ułatwiało gościom dotarcie do Trok.

Od momentu usytuowania w Trokach Korpusu Ochrony Pogranicza (jednym z dowódców był Emil Fieldorf) Seminarium utrzymywało z Korpusem żywy kontakt. Instruktorzy wojskowi byli pomocni przy organizowaniu obozów harcerskich, kuligów, rozwoju sportów wodnych. Udział oficerów i ich rodzin w uroczystościach szkolnych i balach maturalnych stał się tradycją.

Uczniowie Seminarium jeździli do Wilna, mimo znacznych utrudnień, na rozliczne imprezy kulturalne: do teatru, na Środy Literackie w Celi Konrada, wystawy obrazów, na marcowe Kaziuki, na bale do męskiego Seminarium w Wilnie. Najbliższa stacja kolejowa znajdowała się w Landwarowie, odległym od Trok o 8 km kiepskiej drogi. Przemarsz do Landwarowa odbywał się czwórkami, ze śpiewem. Uciążliwość dojazdu do Trok traktowano jako element wychowawczy. Przyszły wiejski nauczyciel będzie musiał przemierzać kilometry dróg.

W Wilnie, po imprezie, nocleg był organizowany u rodziców pani Julii, mieszkających wówczas koło Ostrej Bramy. Tradycje domu państwa Rutkowskich zostały utrzymane: otwarty dom w Odessie pozostał otwarty i gościnny w Wilnie. Ojciec pani Julii często odbierał telefony z prośbą o załatwienie pilnych spraw dla Seminarium.

Znakiem otwarcia na świat były wycieczki szkolne. Oprócz krótkich, kilkugodzinnych, jedno lub dwudniowych wycieczek organizowanych w ciągu roku szkolnego w okolice Trok i Wilna, pod koniec roku każdy kurs odbywał dwutygodniową wycieczkę do Polski centralnej, co miało ogromny walor poznawczy i wychowawczy. Wielkim wydarzeniem w życiu Seminarium była wycieczka do Paryża na międzynarodową wystawę w 1931 r. Miło nam, że nasze matki brały udział w tej niezwykłej imprezie.

Co zostało po Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Trokach? Pamięć o nauczycielach oddanych bez reszty swojej pracy i więzy koleżeńskie wychowanków, które przetrwały przez dziesięciolecia, podtrzymywane przez zjazdy koleżeńskie. Pierwszy zjazd absolwentów odbył się już w 1930 r., w rocznicę pierwszej matury. W czasie istnienia Seminarium odbyło się jeszcze kilka Zjazdów. Zorganizowano "Stowarzyszenie byłych wychowanków Seminarium Nauczycielskiego w Trokach". Ks. Wiktor Potrzebski i Ludwik Jaworski redagowali kwartalnik "Ogniwo", będący pismem tego Stowarzyszenia.

Uznanie, jakim nawzajem darzyli się ludzie o tak odmiennych poglądach, jak ks. Potrzebski i Ludwik Jaworski, owocna współpraca między nimi - to była dla uczniów najlepsza lekcja tolerancji najogólniej pojętej. Traktując tolerancję jako wielką wartość, "troczanie" mówili z dumą: "W naszym Seminarium problem narodowości nie istniał!".

Po wojnie tradycja zjazdów została podtrzymana. Od 1960 do 1991 r., czyli przez 23 lata, rokrocznie odbywały się zjazdy w różnych miastach Polski, co jest swoistym fenomenem i z pewnością godne oddzielnego opracowania. Trzy ostatnie zjazdy odbyły się już po śmierci Julii Rutkowskiej.

Magdalena Łysakowska
Klara Zakrzewska


Wykaz nauczycielstwa Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Trokach

Pracujący w 1937 r.:

1. Julia Rutkowska - od roku 1924 IX

2. Maria Chmielewska - od 1925 IX

3. Janina Łuczyńska - od 1926 (z przerwą w 30, 31 r. szkol.)

4. Sylwia Stańczakówna - od 1930 IX

5. Aldona Jackiewiczówna - od 1931 IX

6. Irena Stankiewiczowa - od 1931 IX

7. Helena Leonowiczowa - od 1931 IX

8. Ks. Wiktor Potrzebski - od 1928 IX

9. Ludwik Jaworski - od 1926 IX

10. Julian Foremny - od 1932 I

11. Dr. Wikt. Januszewiczówna -od 1933 VIII

12. Bazyli Kowalewicz

Pracujący w ubiegłych latach

1. Bobotkowa Halina

2. Januszówna

3. Adolphówna Janina

4. Żołnierkiewiczówna Waleria

5. Lisiniecka Maria

6. Lisiecka Irena

7. Dudkówna Genowefa

8. Podgórska Genowefa

9. Lelejkówna Irena

10. Zettlerówna Maria

11. Skopczyńska Weronika

12. Jacynówna Maria

13. Michalakówna Lucyna

14. Ehrenkreutzówna Emilia

15. Kowalski Wierusz

16. Janiszewski

17. Kazimierowski

18. Kuryło

19. Sandecki

20. Ks. Kulak

21. Ks. Kafarski

22. Ks. Wieliczko

23. Ks. Syczewski

24. Dr. Skarbek

25. Biernacki

26. Różycki Stefan

27. Rybnik Józef

28. Dr. Piotrowskia

29. Dr. Korol


Wykaz uczenic, które ukończyły Seminarium

Rok 1929

1. Bojarska Janina

2. Chlebowiczówna Stefania

3. Dremczukówna Raisa

4. Hrehorowiczówna Janina

5. Januszewska Weronika

6. Kiełbowska Alina

7. Kuraszewiczówna Klara

8. Majsówna Jadwiga

9. Mrugalska Wanda

10. Nowosielska Józefa

11. Pacewiczówna Stefania

12. Parfianowiczówna Józefa

13. Pietkiewiczówna Janina

14. Perkowska Maria

15. Siezieniewska Helena

16. Siezieniewska Scholastyka

17. Sławińska Helena

18. Subivie Zofia

19. Żalejkówna Bronisława

20. Ciechanowiczówna Weronika

21. Zienkiewiczówna Józefa

22. Kafarska Józefa

23. Lelejkówna Weronika

24. Lelejkówna Antonina

25. Rymaszówna Helena

26. Piotrowska Jadwiga

Rok 1930

1. Jakubowska Michalina

2. Kuźmińska Janina

3. Litwinionkówna Helena

4. Sztolemanówna Zofia

5. Wołodźkówna Anna

6. Werykówna Jadwiga

7. Domilewiczówna Helena

8. Gryzówna Maria

9. Jutkiewiczówna Zofia

10. Kiełbowska Sabina

11. Klikowiczówna Jadwiga

12. Kunicka Stanisława

13. Łukaszewiczówna Wila

14. Makowiecka Katarzyna

15. Mozgielówna Maria

16. Moniuszkówna Leokadia

17. Mikoniówna Teofania

18. Piątkowska Stanisława

19. Rudzikówna Adela

20. Świątkówna Zofia

21. Szpakowska Tamara

22. Wojtkiewiczówna Emilia

23. Zenkówna Maria

21. Bojarska Lucyna

25. Kutyłłówna Zofia

26. Dziadowiczówna Wiktoria

27. Szkodzianka Janina

28. Miciówna Jadwiga

29. Pietkiewiczówna Teofila

30. Kucharska Maria

Rok 1931

1. Baltroszewiczówna

2. Ościkówna Maria

3. Józefowiczówna Eleonora

4. Kokoszkówna Stacha

5. Miniczówna Janina

6. Aścikówna Zofia

7. Szpaderska Wanda

8. Białowicka Anna

9. Budrysówna Bronisława

10. Gaczkowska Kazimiera

11. Kątska Maria

12. Kobdzikówna Eleonora

13. Prewysz Kwinto Alina

14. Prewysz Kwinto Zofia

15. Bunowiczówna Helena

16. Rawianka Wanda

17. Skrzypcówna Regina

18. Zimnicka Nadzieja

19. Bryzewiczówna Eleonora

20. Fijałkowska Irena

21. Kozzaczówna Eleonora

22. Małanowiczówna Janina

23. Muraszkówna Felicja

24. Michniewiczówna Zenobia

25. Nowozadówna Anna

26. Nikołajukówna Lidia

27. Pankiewiczówna Helena

28. Pawlikowska Helena

29. Redzianka Stefania

30. Szyszłówna Irena

31. Żurowska Jadwiga

32. Mackiewiczówna Zofia

33. Taraszkiewiczówna Sabina

34. Bernatowiczówna Janina

35. Kozakiewiczówna Irena

36. Jaworska Zofia

37. Lutkiewiczówna Jadwiga

38. Kotlińska Helena

Rok 1932

1. Bezusparyzówna Stanisława

2. Białoboka Larysa

3. Czarnecka Irena

4. Dubrowska Zofia

5. Downarówna Eleonora

6. Fiedukowiczówna Helena

7. Firkowiczówna Liza

8. Gintowtówna Maria

9. Głębocka Wanda

10. Górska Aleksandra

11. Jarmułowiczówna Emilia

12. Jurewiczówna Bronisława

13. Kutmówna Halina

14. Lenkówna Maria

15. Leszczyńska Wiktoria

16. Moczulska Irena

17. Myckówna Władysława

18. Narodowska Ludwika

19. Nożanka Stefania

20. Orłowska Zofia

21. Pacuska Felicja

22. Polikiewiczówna Irena

23. Rondomańska Bogumiła

24. Skorkówna Marja

25. Straszyńska Natalia

26. Szerefterówna Sabina

27. Szostakówna Lidia

28. Tarazewiczówna Janina

29. Ziminówna Irena

30. Żalejkówna Scholastyka

21. Kotlińska Gizela

32. Kinachówna Maria

33. Narkiewiczówna Kazimiera

Rok 1933

1. Andrzejewski Mieczysław

2. Bochenkówna Felicja

3. Buniówna Czesława

4. Górska Regina

5. Gryk Roman

6. Kapustówna Salwina

7. Karpiczówna Genowefa

8. Kotkówna Irena

9. Kowalska Natalia

10. Kozłowska Halina

11. Kunicki Kazimierz

12. Laurenówna Maria

13. Łupinowicz Konstanty

14. Naumowiczówna Klementyna

15. Niedźwiedzki Stanisław

16. Poziemska Raisa

17. Prutkowska Wanda

18. Rodziewicz Władysław

19. Salomon Antoni

20. Samusikówna Natalia

21. Sańczykówna Larysa

22. Skowrońska Olga

23. Szpakowska Anna

24. Wielki Czesław

25. Wysocka Ludwika

26. Zamalinówna Masza

27. Zajączkowska Helena

28. Zajączkowska Jadwiga

29. Zimnoch Władysław

30. Trusewicz Jan

Wychowankowie V kursu r. 1934

1. Andrzejewska Jadwiga

2. Boniecki Ludwik

3. Borzymówna Helena

4. Danilewiczówna Wala

5. Ignatczenko Zofia

6. Jezierski Alfons

7. Kunicki Czesław

8. Kuźniarska Stefania

9. Lichodziejewski Olgierd

10. Masłowska Zofia

11. Mozgielówna Wala

12. Nowikówna Jadwiga

13. Orłowska Jadwiga

14. Osiczanka Maria

15. Oleszkiewiczówna Zofia c. L.

16. Oleszkiewiczówna Zofia c. K.

17. Pietrachowiczówna Helena

18. Pietraszkiewicz Czesław

19. Perhowska Teresa

20. Rarowska Eugenia

21. Rzeczycka Ludwika

22. Sańczykówna Ludmiła

23. Sarełówna Bronisława

24. Sobolówna Mieczysława

25. Świątkówna Helena

26. Sudzianka Janina

27. Szewczykówna Krystyna

28. Szubówna Chawa

29. Szpakowska Mira

30. Wielki Wincenty

31. Zarembianka Teresa

32. Mickiewiczówna Maria

<<<Wstecz