Renowacja alejki profesorów na Rossie

30 stycznia br. Zarząd Główny ZPL powołał Stałą Komisję ds. Ochrony Zabytków oraz Dokumentowania Polskich Śladów na Litwie. W ramach prac komisji przystąpiono do konkretnej działalności, jednym z punktów której była renowacja nagrobków w Alejce Profesorów Uniwersytetu Stefana Batorego na wileńskiej Rossie. W porozumieniu z nadzorującą renowację cmentarza architekt Żivilé-Antoniną Mačioniené za pierwszoplanowe prace uznano porządkowanie właśnie tej części nekropolii.

Tzw. kwatera profesorska znajduje się z lewej strony po wejściu przez bramę cmentarną, tuż przy ogrodzeniu oddzielającym cmentarzyk wojskowy od cmentarza głównego. Spoczywają tu profesorowie Uniwersytetu Stefana Batorego: Rafał Radziwiłłowicz (1860-1929), neurolog i psychiatra; Wiktor Staniewicz (1866-1932), matematyk, rektor USB w latach 1921-1922; Ludwik Sokołowski (1882-1936), architekt; Wacław Jasiński (1881-1936), lekarz-pediatra; Cezary Feliks Traczewski (1866-1941), profesor farmakologii; Józef Trzebiński (1867-1941), profesor biologii; Kazimierz Jantzen (1885-1940), astronom; Wacław Dziewulski (1882-1938), fizyk, kierownik katedry fizyki eksperymentalnej, prezes Wileńskiego Oddziału Towarzystwa Fizyków Polskich; Bronisław Wróblewski (1888-1941), prawnik oraz brat Marszałka Adam Piłsudski (1869-1935), wiceprezydent m. Wilna, senator RP.

W ciągu lata i jesieni br. zostały przeprowadzone prace renowacyjne w dwóch kwaterach Alejki Profesorów, obejmujących 4 nagrobki. Są to: nagrobek b. rektora USB Wiktora Staniewicza oraz groby profesorów Józefa Trzebińskiego, Kazimierza Jantzena i Cezarego Feliksa Traczewskiego. 10 grudnia architekt cmentarza Ż. A. Mačioniené, przedstawiciel administracji cmentarza oraz prezes ZPL Michał Mackiewicz, sekretarz ZG Edward Trusewicz i prezes stołecznego oddziału ZPL Alicja Pietrowicz obejrzeli wykonane już prace i wytypowali następne obiekty do renowacji. Wśród nich znajdą się m. in. nagrobki Wacława Dziewulskiego, Bronisława Wróblewskiego, Adama Piłsudskiego, Michała Daukszy, Rafała Radziwiłłowicza, Mieczysława Piotrowicza i in. Niektóre z nich potrzebują fachowego oczyszczenia płyt, zamiany krzyży, inne zaś - zaprojektowania i ustawienia nowych granitowych płyt.

W najbliższym czasie między ZG ZPL i administracją cmentarza zostanie podpisana umowa o dalszych pracach renowacyjnych tej części cmentarza. Zakończenie rozpoczętych prac planuje się w następnym roku. Natomiast Zarząd Miejski ZPL zadeklarował stały patronat nad Alejką Profesorów. W ramach tegorocznych prac Komisji ds. Ochrony Zabytków znalazły się także: postawienie pomnika ku czci poległego legionisty w Starych Trokach oraz uporządkowania cmentarza Balińskich w Jaszunach. W najbliższym czasie doczeka się renowacji również zabytkowa tablica A. Mickiewicza na bramie w zaułku Literackim 15.

<<<Wstecz